Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 260
47. évfolyam
2004. augusztus 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1421/2004/EK rendelete (2004. július 19.) a halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló 2792/1999/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1422/2004/EK rendelete (2004. augusztus 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/589/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 19.) a Koreai Köztársaság értesítéséről az Európai Közösségnek az Európai Közösség és a Koreai Köztársaság között létrejött, a távközlési beszerzésekről szóló megállapodástól való visszalépéséről

8

  

Bizottság

  

2004/590/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 4.) a ciprusi szarvasmarha-adatbázis teljesmértékű működőképességének elismeréséről (az értesítés a B(2004) 1969. számú dokumentummal történt) (Csak a görög nyelvű szöveg hiteles) (1)

9

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az eurórendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az Európai Unión kívüli központi bankok, az Európai Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló, 2004. július 1-i EKB/2004/13 európai központi banki iránymutatáshoz (HL L 241., 2004.7.13.)

10

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal