Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 258
47. évfolyam
2004. augusztus 5.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1415/2004/EK rendelete (2004. július 19.) bizonyos halászati területekre és a halászatra vonatkozó éves halászati erőkifejtés felső határának meghatározásáról

1

  

A Bizottság 1416/2004/EK rendelete (2004. augusztus 4.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 1417/2004/EK rendelete (2004. július 29.) A Szíriai Arab Köztársaságból származó egyes textiltermékek importjával kapcsolatos felügyeleti intézkedésekről

8

 

*

A Bizottság 1418/2004/EK rendelete (2004. augusztus 4.) a nyersdohánytermelő ágazatban a 2004. évi termésre vonatkozó kvóta-visszavásárlási program alól mentesítendő kiváló minőségű fajták csoportjainak meghatározásáról

10

 

*

A Bizottság 1419/2004/EK rendelete (2004. augusztus 4.) az egyrészről az Európai Közösséget képviselő Európai Bizottság, másrészről a Cseh Köztársaság, Észtország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia között megkötött többéves finanszírozási megállapodások és éves finanszírozási megállapodások alkalmazásának érvényben tartásáról és a többéves finanszírozási megállapodásoktól és az 1266/1999/EK és a 2222/2000/EK rendelettől való bizonyos eltérések engedélyezéséről

11

  

A Bizottság 1420/2004/EK rendelete (2004. augusztus 4.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a fagyasztott marhahúsoknak az 1203/2004/EK rendeletben szabályozott kontingensére benyújtott behozatali jogok iránti kérelmeknek

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Információ az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság Makaó Különleges Közigazgatási Területe közötti, a jogellenesen tartózkodó személyeknek a származási országukba való visszafogadásáról szóló megállapodás hatálybalépéséről

17
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal