Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 257
47. évfolyam
2004. augusztus 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1412/2004/EK rendelete (2004. augusztus 3.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1413/2004/EK rendelete (2004. augusztus 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

2

 

*

A Bizottság 1414/2004/EK rendelete (2004. július 28.) bizonyos áruknak a Kombinált Nómenklatúrában történő osztályozásáról

4

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/586/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 19.) a csatlakozni szándékozó közép- és kelet-európai országok előcsatlakozási mezőgazdasági és vidékfejlesztési intézkedéseinek az előcsatlakozási időszakban történő közösségi támogatásáról szóló 1268/1999/EK rendelet alá tartozó források újraelosztásának általános megközelítéséről

6

  

2004/587/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 19.) a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK tanácsi irányelv alkalmazásának időpontjáról

7

  

Bizottság

  

2004/588/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 3.) a máltai szarvasmarha-adatbázis teljesmértékű működőképességének elismeréséről (az értesítés a B(2004) 1964. számú dokumentummal történt) (Csak az angol nyelvű szöveg hiteles.) (1)

8

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal