Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 256
47. évfolyam
2004. augusztus 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1404/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1405/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedély iránti kérelmek elutasításáról

3

 

*

A Bizottság 1406/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) egyes közvetlen támogatásokra vonatkozó átváltási árfolyamok megállapításáról, amelyekre a vonatkozó meghatározó ügyleti tény időpontja 2004. július 1.

4

 

*

A Bizottság 1407/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozó egységes területalapú támogatási rendszer 2004. évre alkalmazandó átváltási árfolyamának megállapításáról

6

 

*

A Bizottság 1408/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) a többek között a Kínai Népköztársaságból származó bizonyos elektronikus mérlegek (REM) behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló, 2605/2000/EK tanácsi rendelet új exportőr tekintetében történő felülvizsgálat kezdeményezéséről, ezen ország két exportőrének behozatalai tekintetében a vám hatályon kívül helyezéséről és ezen behozatalok nyilvántartásba vételének kötelezővé tételéről

8

 

*

A Bizottság 1409/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) a 2003/2004., 2004/2005. és 2005/2006. gazdasági évre bizonyos vámkontingensek és kedvezményes megállapodások szerinti nádcukor-behozatalra vonatkozó részletes alkalmazási szabályok megállapításáról, valamint az 1464/95/EK és a 779/96/EK rendelet módosításáról szóló 1159/2003/EK rendelet módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1410/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) az 1185/2004/EK rendelet módosításáról, a német intervenciós ügynökség birtokában lévő rozs exportjára vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

13

  

A Bizottság 1411/2004/EK rendelete (2004. augusztus 2.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

15

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/585/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 19.) a közös halászati politika alapján történő regionális tanácsadó testületek felállításáról

17

 

*

Tájékoztató az 1992/2003/EK tanácsi rendelet, a 781/2004/EK bizottsági rendelet és a 782/2004/EK bizottsági rendelet hatálybalépéséről

23
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal