Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 255
47. évfolyam
2004. július 31.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1386/2004/EK rendelete (2004. július 26.) az Orosz Föderációból származó egyes acéltermékek behozatalára vonatkozó korlátozásokról szóló 2002/602/ESZAK bizottsági határozat módosításáról

1

  

A Bizottság 1387/2004/EK rendelete (2004. július 30.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1388/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a mezőgazdasági üzemek jövedelmének megállapítására használt, a könyvelésre vonatkozó egyes részletes végrehajtási szabályokról szóló 1915/83/EGK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1389/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a bor közös piaci szervezetéről szóló 1493/1999/EK tanácsi rendelet termelési potenciálra vonatkozó részletes végrehajtási szabályait meghatározó 1227/2000/EK rendelet módosításáról

7

  

A Bizottság 1390/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

8

  

A Bizottság 1391/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

10

  

A Bizottság 1392/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1393/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

14

  

A Bizottság 1394/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

16

  

A Bizottság 1395/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 65. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

18

  

A Bizottság 1396/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 146. egyedi pályázati eljárás tekintetében

19

  

A Bizottság 1397/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 318. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

21

  

A Bizottság 1398/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a vaj minimális értékesítési árának meghatározásáról a 2771/1999/EK rendeletben nevezett folyamatos pályáztatás keretében kiadott 2. egyenkénti pályázati felhívásra

22

  

A Bizottság 1399/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

23

  

A Bizottság 1400/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a vegyiparban felhasznált fehér cukorra nyújtott termelési visszatérítések megállapításáról a 2004. augusztus 1-jétól augusztus 31-ig terjedő időszakra

24

  

A Bizottság 1401/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 146. egyedi pályázati eljárás tekintetében

25

  

A Bizottság 1402/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a 214/2001/EK rendeletben a sovány tejből készült tejpor értékesítésével kapcsolatos állandó pályázati felhívás keretében megtartandó első egyedi pályázati felhívásban alkalmazandó minimális ár rögzítéséről

27

  

A Bizottság 1403/2004/EK rendelete (2004. július 30.) a gabonaágazatban 2004. augusztus 1-től alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

28

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/583/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 26.) az Európai Közösség és az Orosz Föderáció között, az Európai Szén- és Acélközösség és az Orosz Föderáció Kormánya között létrejött, az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről

31

  

Megállapodás az Európai Közösség és az orosz föderáció kormánya között, valamintaz európai szén- és acélközösség és az orosz föderáció kormánya között a egyes acéltermékek kereskedelméről szóló, 2002. július 9-i megállapodás modositásáról

33

 

*

Információ az Európai Közösség és a Török Köztársaság között a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához gyakran használt prekurzorokról és vegyi anyagokról kötött megállapodás hatályba lépésére vonatkozóan

40

  

Bizottság

  

2004/584/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 26.) az 1374/98/EK rendelet 5. cikke alapján az Új-Zélandról behozott vaj gyártási folyamatra jellemző zsírtartalma szórásának megállapításáról szóló 2001/651/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 2962. számú dokumentummal történt)

41
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal