Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 254
47. évfolyam
2004. július 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1366/2004/EK rendelete (2004. július 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1367/2004/EK rendelete (2004. július 28.) a Kínai Népköztársaságból származó textil- és ruhaipari termékek kvótái közötti átcsoportosítások engedélyezéséről

3

  

A Bizottság 1368/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1369/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

8

  

A Bizottság 1370/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

12

  

A Bizottság 1371/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a szarvasmarhafélék fagyasztott dagadójára szóló behozatali engedélyek kiadásáról

14

  

A Bizottság 1372/2004/EK rendelete (2004. július 29.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsokra vonatkozóan 2004 júliusában benyújtott importjogosultság iránti kérelmeknek

15

  

A Bizottság 1373/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a cukorágazatban 2004. július 30. a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

16

  

A Bizottság 1374/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

18

  

A Bizottság 1375/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

20

  

A Bizottság 1376/2004/EK rendelete (2004. július 29.) az 1290/2003/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehércukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 35. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

23

  

A Bizottság 1377/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

24

  

A Bizottság 1378/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

27

  

A Bizottság 1379/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a gabona- és rizságazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

29

  

A Bizottság 1380/2004/EK rendelete (2004. július 29.) az 1327/2004/EK rendelet által meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, fehér cukorra vonatkozó 1. részleges pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról

30

  

A Bizottság 1381/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a kukorica importjára az 1341/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

31

  

A Bizottság 1382/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

32

  

A Bizottság 1383/2004/EK rendelete (2004. július 29.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

34

  

A Bizottság 1384/2004/EK rendelete (2004. július 29.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

42
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal