Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 252
47. évfolyam
2004. július 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1357/2004/EK rendelete (2004. július 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1358/2004/EK rendelete (2004. július 27.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/568/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 23.) az Amerikai Egyesült Államokban történő embriógyűjtő csoportokra vonatkozó 92/452/EGK határozat módosításáról (Az értesítés a B(2004) 2420. számú dokumentummal történt) (1)

5

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/569/KKBP együttes fellépése (2004. július 12.) az Európai Unió bosznia és hercegovinai különleges képviselőjének megbízatásáról és a 2002/211/KKBP együttes fellépés hatályon kívül helyezéséről

7

 

*

A Tanács 2004/570/KKBP együttes fellépése (2004. július 12.) az EU bosznia és hercegovinai katonai műveletéről

10

 
  

Helyesbítések

 
  

Helyesbítés a tej- és tejtermékágazat egyes termékeinek 2004 második felére a Közösség által kizárólag a behozatali engedély alapján megnyitott kvóták keretében rendelkezésre álló mennyiségeinek meghatározásáról szóló, 2004. június 22-i 1147/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 222., 2004.6.23.)

15

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal