Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 251
47. évfolyam
2004. július 27.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1353/2004/EK rendelete (2004. július 26.) a Szudánnal szembeni egyes korlátozó intézkedésekről szóló 131/2004/EK rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1354/2004/EK rendelete (2004. július 26.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1355/2004/EK rendelete (2004. július 26.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1204/2004/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében, 80 és 300 kg közötti súlyú szarvasmarhaféle élőállatokra vonatkozóan benyújtott importjogosultság iránti kérelmeknek

5

 

*

A Bizottság 1356/2004/EK rendelete (2004. július 26.) a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok csoportba tartozó Elancoban adalékanyag takarmányokban való felhasználásának tíz évre történő engedélyezéséről (1)

6

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/563/EK, Euratom

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 7.) belső eljárási szabályzatának módosításáról

9

  

2004/564/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 20.) a Közösség zoonózis epidemiológiai és szalmonella referencialaboratóriumairól és a nemzeti szalmonella referencialaboratóriumokról (az értesítés a B(2004) 2781. számú dokumentummal történt) (1)

14

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2004/565/KKBP

 
 

*

A Tanács 2004/565/KKBP együttes fellépése (2004. július 26.) az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője kinevezéséről és a 2003/870/KKBP együttes fellépés módosításáról

18

 
  

az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/566/IB határozata (2004. július 26.) az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2000/820/IB határozat módosításáról

19

 

*

A Tanács 2004/567/IB határozata (2004. július 26.) az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2000/820/IB határozat módosításáról

20

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal