Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 250
47. évfolyam
2004. július 24.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1346/2004/EK rendelete (2004. július 23.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1347/2004/EK rendelete (2004. július 23.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2004 júliusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

3

  

A Bizottság 1348/2004/EK rendelete (2004. július 23.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

6

  

A Bizottság 1349/2004/EK rendelete (2004. július 23.) azon mérték meghatározásáról, amelynek erejéig helyt lehet adni az 1279/98/EK rendeletben Bulgáriára és Romániára vonatkozóan meghatározott marha- és borjúhús-vámkontingensekre 2004 júliusába benyújtott behozatali engedély iránti kérelmeknek

7

  

A Bizottság 1350/2004/EK rendelete (2004. július 23.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1143/98/EK rendelet alapján egyes hegyi fajtájú bikák, tehenek és üszők behozatalára vonatkozóan benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

8

  

A Bizottság 1351/2004/EK rendelete (2004. július 23.) a 327/98/EK rendelet értelmében 2004 júliusának első tíz munkanapja során benyújtott, rizsre vonatkozó behozatali engedély iránti kérelmek kibocsátásáról

9

  

A Bizottság 1352/2004/EK rendelete (2004. július 23.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

11

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/560/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 18.) a 2004-től 2006-ig tartó időszakban a strukturális alapok 2. célkitűzése alapján támogatásra jogosult ciprusi térségek felsorolásáról (az értesítés a B(2004) 2123. számú dokumentummal történt) (EGK vonatkozású szöveg)

13

  

2004/561/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 16.) mely a közösségi finanszírozásból kizár bizonyos kiadásokat, melyeket a tagállamok, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA), garancia részleg címén eszközöltek (az értesítés a B(2004) 2762. számú dokumentummal történt) (csak a német, angol, spanyol, francia, görög, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelvű szövegek hitelesek)

21
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal