Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 249
47. évfolyam
2004. július 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1337/2004/EK rendelete (2004. július 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1338/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozóan az 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1339/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a sovány tejpor piacán történő intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1340/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról

5

  

A Bizottság 1341/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a kukorica harmadik országokból Spanyolországba történő importjára adható behozatali vámkedvezményre vonatkozó pályázat meghirdetéséről

7

  

A Bizottság 1342/2004/EK rendelete (2004. július 22.) az 1520/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében meghatározottak szerint a Szerződés I. mellékletében nem szereplő árukra szóló visszatérítési igazolásra vonatkozóan csökkentési együttható alkalmazásáról

8

  

A Bizottság 1343/2004/EK rendelete (2004. július 22.) az A3 rendszerű kiviteli engedélyek kibocsátásáról a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom és alma)

9

  

A Bizottság 1344/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a rizsre vonatkozó behozatali vámok módosításáról

11

 

*

A Bizottság 1345/2004/EK rendelete (2004. július 22.) a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések bejegyzéséről szóló 1107/96/EK rendelet mellékletében felsorolt elnevezésekre vonatkozó termékleírások elemeinek módosításáról (Scotch Lamb)

14

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/557/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 2.) a kedvtelésből tartott állatoknak Bornholm sziget és Dánia egyéb részei közötti, Svédország területén keresztül történő tranzitszállítására vonatkozóan a 998/2003/EK rendelet 6. cikke által létrehozott átmeneti rendszer korlátozásáról (az értesítés a B(2004) 2435. számú dokumentummal történt) (Csak a dán és svéd nyelvű szövegek hitelesek) (1)

18

  

2004/558/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 15.) a 64/432/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmarhafélék Közösségen belüli kereskedelme esetében a szarvasmarhák fertőző rhinotracheitisével kapcsolatos további garanciákra vonatkozó végrehajtásáról és az egyes tagállamok által benyújtott felszámolási programok jóváhagyásáról (Az értesítés a B(2004) 2104. számú dokumentummal történt) (1)

20

  

2004/559/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 21.) a 2004-től 2006-ig tartó időszakban a strukturális alapok 2. célkitűzése alapján a Cseh Köztársaság támogatásra jogosult térségeinek felsorolásáról (az értesítés a B(2004) 2134. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

26

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal