Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 248
47. évfolyam
2004. július 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/554/EK

 
 

*

Bizottsági határozat (2004. július 9.) a juh- és kecskeféle állatokra vonatkozó egészségügyi bizonyítvány minták naprakésszé tételével kapcsolatosan a 91/68/EEC tanácsi irányelv E mellékletének és a 79/542/EEC határozat I mellékletének módosításáról (az értesítés a B(2004) 1926. számú dokumentummal történt) (1)

1

  

2004/555/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 15.) a közös halászati politika irányításához szükséges adatok összegyűjtésével és kezelésével kapcsolatban bizonyos tagállamokban 2004-ben felmerült kiadások támogathatóságáról (az értesítés a B(2004) 2730. számú dokumentummal történt) (Csak a spanyol, dán, német, görög, angol, francia, olasz, holland, portugál, finn és svéd nyelvű szövegek hitelesek)

12

  

Európai Központi Bank

  

2004/556/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004. július 9.) a 2004. évi érmekibocsátás mennyiségének engedélyezéséről szóló, 2003. november 28-i EKB/2003/15 határozat módosításáról (EKB/2004/14)

14

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal