Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 247
47. évfolyam
2004. július 21.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1329/2004/EK rendelete (2004. július 19.) az egyes mezőgazdasági és ipari termékekre vonatkozóan autonóm közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről szóló, 1996. december 20-i 2505/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

  

A Bizottság 1330/2004/EK rendelete (2004. július 20.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1331/2004/EK rendelete (2004. július 20.) az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezeteinek a 2004/05. gazdasági évre vonatkozó munkaprogramjai tekintetében az 1638/98/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 1334/2002/EK rendelet módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1332/2004/EK rendelete (2004. július 20.) az egyes takarmány-adalékanyagok végleges engedélyezéséről (1)

8

 

*

A Bizottság 1333/2004/EK rendelete (2004. július 20.) az egyes takarmány-adalékanyag végleges engedélyezéséről (1)

11

  

A Bizottság 1334/2004/EK rendelete (2004. július 20.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

13

  

A Bizottság 1335/2004/EK rendelete (2004. július 20.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1201/2004/EK rendeletben szabályozott vámkontingens keretében, a 80 kilogrammnál nem nagyobb tömegű borjakra vonatkozóan 2004 júliusában benyújtott importtanúsítvány iránti kérelmeknek

14

  

A Bizottság 1336/2004/EK rendelete (2004. július 20.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben teljesíthetők azok az importtanúsítvány iránti kérelmek, amelyeket 2004 július hónapjában nyújtottak be hizlalásra szánt növendék hím szarvasmarhák vonatkozásában

15

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal