Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 244
47. évfolyam
2004. július 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1294/2004/EK rendelete (2004. július 12.) az Indiából származó 1 mm vagy annál nagyobb átmérőjű rozsdamentes acélhuzal behozatalára végleges dömpingellenes vámok kivetéséről szóló 1600/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról

1

 

*

A Tanács 1295/2004/EK rendelete (2004. július 12.) az 1 mm vagy annál nagyobb átmérőjű, Indiából származó rozsdamentes acélhuzalokra kivetett végleges kiegyenlítő vámról szóló 1599/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról

5

 

*

A Tanács 1296/2004/EK rendelete (2004. július 12.) a Vietnámi Szocialista Köztársaságból származó textil- és ruházati termékekre vonatkozó mennyiségi korlátozások közötti átvitelek engedélyezéséről

10

  

A Bizottság 1297/2004/EK rendelete (2004. július 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

12

  

A Bizottság 1298/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

14

 

*

A Bizottság 1299/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a 2002/2003. értékesítési kampány tényleges olívaolaj termelésének, illetve a termelési támogatás egységalapú összegének meghatározásáról

16

 

*

A Bizottság 1300/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a fésületlen gyapot támogatási összegének megállapításáról a 2003/2004. piaci szezonban

18

  

A Bizottság 1301/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a 958/2003/EK rendelet által meghatározott, a könzönséges búzáról szóló vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

21

  

A Bizottság 1302/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a cukorágazatban 2004. július 16. a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

22

  

A Bizottság 1303/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

24

  

A Bizottság 1304/2004/EK rendelete (2004. július 15.) az 1290/2003/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehércukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 34. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

26

  

A Bizottság 1305/2004/EK rendelete (2004. július 15.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

27

  

A Bizottság 1306/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

35

  

A Bizottság 1307/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

37

  

A Bizottság 1308/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a gabona- és rizságazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

38

  

A Bizottság 1309/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a gabonaágazatban 2004. július 16-tól alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

39

  

A Bizottság 1310/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a marhahúságazathoz tartozó, Botswanából, Kenyából, Madagaszkárról, Szváziföldről, Zimbabwéból és Namíbiából származó termékekre vonatkozó behozatali engedélyekről

42

  

A Bizottság 1311/2004/EK rendelete (2004. július 15.) a rizs és a törmelékrizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

44

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/548/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 11.) a Közösségnek az Andorrai Hercegséggel fenntartott monetáris kapcsolatokra vonatkozó megállapodáshoz fűzött álláspontjáról

47

  

2004/549/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 12.) az Európai Közösségek Bizottsága új tagjának kinevezéséről

50

  

Bizottság

  

2004/550/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 13.) a kéknyelv betegséggel kapcsolatos védő- és megfigyelési körzetekről szóló 2003/828/EK határozat módosításáról (az értesítés a B(2004) 1925. számú dokumentummal történt) (1)

51

 
  

 
  

Az Olvasóhoz

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal