Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 243
47. évfolyam
2004. július 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1285/2004/EK rendelete (2004. július 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1286/2004/EK rendelete (2004. július 14.) a belga zászló alatt hajózó halászati egységek vékonybajszútökehal-halászatáról szóló határozattal kapcsolatban

3

 

*

A Bizottság 1287/2004/EK rendelete (2004. július 13.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

4

 

*

A Bizottság 1288/2004/EK rendelete (2004. július 14.) egyes adalékanyagok állandó engedélyezéséről és egy már engedélyezett takarmány-adalékanyag új felhasználásának ideiglenes engedélyezéséről (1)

10

 

*

A Bizottság 1289/2004/EK rendelete (2004. július 14.) a kokcidiosztatikumok és más gyógyászati anyagok csoportjába tartozó Deccox® takarmány-adalékanyag tíz évre szóló engedélyezéséről (1)

15

  

A Bizottság 1290/2004/EK rendelete (2004. július 14.) a behozatali vámok rögzítéséről a rizságazatban

18

  

A Bizottság 1291/2004/EK rendelete (2004. július 14.) cukorrépa minimálárára, valamint a cukorágazat termelési illetékére és kiegészítő illetékére az egységes fizetőeszközt be nem vezetett tagállamok pénznemei esetében alkalmazandó egyedi mezőgazdasági átváltási árfolyam 2003/2004-es gazdasági évre való rögzítéséről

21

 

*

A Tanács rendelete a Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a Bíróság elnökének, bíráinak, főtanácsnokainak és hivatalvezetőjének, illetve az Elsőfokú Bíróság elnökének, tagjainak és hivatalvezetőjének járandóságairól szóló 422/67/EGK, 5/67/Euratom rendelet módosításáról

23

 

*

A Tanács rendelete az Európai Számvevőszék tagjainak járandóságairól szóló 2290/77/EGK, Euratom, ESZAK rendelet módosításáról

24

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

A Tanács határozata az Európai Unió Tanácsának főtitkárára, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 1999. szeptember 13-i határozat és az Európai Unió Tanácsának főtitkárhelyettesére vonatkozó alkalmazási feltételek megállapításáról szóló, 1999. szeptember 13-i határozat módosításáról

25

 
  

 
  

Az Olvasóhoz

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal