Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 241
47. évfolyam
2004. július 13.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1272/2004/EK rendelete (2004. július 12.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1273/2004/EK rendelete (2004. július 12.) a Közösség egyes területein a 2004/2005-ös gazdasági évben az egyes szántóföldi növények végső vetési időpontjának elhalasztásáról

3

 

*

A Bizottság 1274/2004/EK rendelete (2004. július 12.) maximum 25000 tonna búzának és 10000 tonna kukoricának a Szlovákia által fenntartott nemzeti biztonsági készletekből történő eladására vonatkozó átmeneti intézkedések meghatározásáról

5

 

*

A Bizottság 1275/2004/EK rendelete (2004. július 12.) a rizs Réunionba történő kivitelére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2692/89/EK rendeletnek a gazdasági év végén a hántolatlan rizs intervenciós árának változásakor a támogatás összegének kiigazítása tekintetében történő módosításáról

8

  

A Bizottság 1276/2004/EK rendelete (2004. július 12.) a 204/2004/EK rendelet módosításáról, az olasz intervenciós szervezet által visszatartott 1998. és 1999. évi rizstermés újraértékesítését szolgáló folyamatos ajánlattétel lehetőségének megnyitásával kapcsolatban

9

 

*

A Bizottság 1277/2004/EK rendelete (2004. július 12.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 37. alkalommal történő módosításáról

12

 

*

A Bizottság 1278/2004/EK rendelete (2004. július 12.) a belga zászló alatt hajózó halászati egységek foltostőkehal-halászatáról szóló határozattal kapcsolatban

14

  

A Bizottság 1279/2004/EK rendelete (2004. július 12.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1226/2004/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

15

  

A Bizottság 1280/2004/EK rendelete (2004. július 12.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó, az 1171/2004/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

17

  

A Bizottság 1281/2004/EK rendelete (2004. július 12.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. melléklete által nem szabályozott, áru formában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráta módosításáról

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/544/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 21.) az állatok nemzetközi szállítás közbeni védelméről szóló (felülvizsgált) európai egyezmény aláírásáról

21

  

European Convention for the Protection of Animals during International Transport (revised)

22

  

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée)

44

  

Bizottság

  

2004/545/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 8.) a rádióspektrumnak a 79 GHz-es tartományban a gépjárművekben alkalmazott, rövid hatótávolságú radarkészülékek közösségi harmonizálásáról (az értesítés a B(2004) 2591. számú dokumentummal történt) (1)

66

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Európai Központi Bank

  

2004/546/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2004. július 1.) az eurórendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az Európai Unión kívüli központi bankok, az Európai Unión kívüli országok és a nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról (EKB/2004/13)

68

 
  

 
  

Az Olvasóhoz

s3

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal