Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 240
47. évfolyam
2004. július 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1268/2004/EK rendelete (2004. július 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1269/2004/EK rendelete (2004. július 9.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

3

  

A Bizottság 1270/2004/EK rendelete (2004. július 9.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

4

  

A Bizottság 1271/2004/EK rendelete (2004. július 9.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/541/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. július 5.) a három érdekcsoport képviselőinek és helyetteseinek az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség Igazgatótanácsába delegálásáról

6

  

Bizottság

  

2004/542/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 25.) a 79/542/EGK tanácsi határozat II. mellékletének a tagállamok által friss hús behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének tekintetében történő módosításáról (az értesítés a B(2004) 1954. számú dokumentummal történt) (1)

7

  

2004/543/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 30.) a közösségi dohányalapokból történő, a tagállamok közti 2004. évi végleges forrásmegosztásról a 2182/2002/EK rendelet 13. és 14. cikkében szereplő akciók finanszírozásának céljából (az értesítés a B(2004) 2411. számú dokumentummal történt)

14

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal