Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 239
47. évfolyam
2004. július 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1255/2004/EK rendelete (2004. július 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1256/2004/EK rendelete (2004. május 5.) a német zászló alatt hajózó halászati egységek foltostőkehal-halászatáról szóló határozattal kapcsolatban

3

 

*

A Bizottság 1257/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a tagállami zászló alatt hajózó halászati egységek kéktőkehal-halászatáról szóló határozattal kapcsolatban

4

 

*

A Bizottság 1258/2004/EK rendelete (2004. július 8.) egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Paia de Toucinho de Estremoz e Borba, Chouriço de Carne de Estremoz e Borba, Paia de Lombo de Estremoz e Borba, Morcela de Estremoz e Borba, Chouriço grosso de Estremoz e Borba, Paia de Estremoz e Borba)

5

 

*

A Bizottság 1259/2004/EK rendelete (2004. július 8.) egyes, takarmányokra vonatkozóan már engedélyezett adalékanyagok állandó engedélyezéséről (1)

8

 

*

A Bizottság 1260/2004/EK rendelete (2004. július 8.) a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása következtében a banánnak a Közösségbe történő behozatalára vonatkozó átmeneti intézkedések megállapításáról szóló 838/2004/EK rendelet módosításáról

16

  

A Bizottság 1261/2004/EK rendelete (2004. július 8.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

19

  

A Bizottság 1262/2004/EK rendelete (2004. július 8.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

23

  

A Bizottság 1263/2004/EK rendelete (2004. július 8.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1226/2004/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

25

  

A Bizottság 1264/2004/EK rendelete (2004. július 8.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

27

  

A Bizottság 1265/2004/EK rendelete (2004. július 8.) a gabona- és rizságazatban alkalmazandó termelési visszatérítések rögzítéséről

30

  

A Bizottság 1266/2004/EK rendelete (2004. július 8.) az egyes gabonaalapú feldolgozott termékekre vonatkozó kiviteli engedélyek érvényességi időtartamának korlátozásáról

31

  

A Bizottság 1267/2004/EK rendelete (2004. július 8.) a 2004. május 1. és december 31. közötti időszakban az új tagállamokban a banánbehozatal kiegészítő vámkontingensei tekintetében a hagyományos piaci szereplők egyedi referenciamennyiségére és a nem hagyományos piaci szereplők egyedi allokációjára alkalmazandó kiigazítási együtthatók megállapításáról

33

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/540/KKBP

 
 

*

A Politikai és Biztonsági Bizottság THEMIS/1/2004 határozata (2004. június 30.) az EBVP keretében az Európai Unió grúziai jogállamiság-missziója, az EUJUST THEMIS misszióvezetőjének kinevezéséről

35

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal