Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 237
47. évfolyam
2004. július 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1245/2004/EK rendelete (2004. június 28.) az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról szóló jegyzőkönyv megkötéséről

1

 

*

Jegyzőkönyv az egyrészről az Európai Gazdasági Közösség, másrészről Dánia kormánya és Grönland helyi kormánya között létrejött halászati megállapodásban előírt halászati feltételek megállapításáról szóló negyedik jegyzőkönyv módosításáról

3

  

A Bizottság 1246/2004/EK rendelete (2004. július 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

8

  

A Bizottság 1247/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a 2305/2003/EK rendelet által meghatározott, árpa behozatalára szóló közösségi vámkontingens keretében alkalmazandó csökkentési együttható megállapításáról

10

 

*

A Bizottság 1248/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a mezőgazdasági termékeknek a 2004. április 30-i összetételű Közösség, valamint Ciprus, a Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia közötti kereskedelmét érintő bizonyos behozatali és kiviteli engedélyekkel kapcsolatos átmeneti intézkedésekről

11

 

*

A Bizottság 1249/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a Hollandia tojáságazatában végrehajtott kivételes piacvédelmi intézkedésekről

12

 

*

A Bizottság 1250/2004/EK rendelete (2004. július 7-én) a 2808/98/EK rendelet tejtámogatásokat illető módosításáról

13

 

*

A Bizottság 1251/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a takarmányozásra szánt fölözött tejre és sovány tejporra és az ilyen sovány tejpor értékesítéséhez nyújtott támogatásra vonatkozó 1255/1999/EK rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló 2799/1999/EK rendelet módosításáról

14

  

A Bizottság 1252/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a vajfelvásárlás megnyitásáról egyes tagállamokban

15

  

A Bizottság 1253/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a cukorágazat egyes termékeire az 1210/2004/EK rendelet által a 2004/2005-ös gazdasági évre rögzített irányadó árak és kiegészítő importvámok összegének módosításáról

16

  

A Bizottság 1254/2004/EK rendelete (2004. július 7.) a rizsre vonatkozó behozatali vámok módosításáról

18

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/539/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. július 1.) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről szóló 998/2003/EK rendelet végrehajtására irányuló átmeneti intézkedés meghozataláról (az értesítés a B(2004) 2365. számú dokumentummal történt) (1)

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal