Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 236
47. évfolyam
2004. július 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1242/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a halászflották referenciaszintjeire vonatkozó 2371/2002/EK rendelet egyes rendelkezéseitől való eltérések engedélyezéséről az új tagállamok részére

1

  

A Bizottság 1243/2004/EK rendelete (2004. július 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

3

 

*

A Bizottság 1244/2004/EK rendelete (2004. július 6.) az 1255/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásának módosításáról, a közösségi támogatás odaítéléséről egyes sajtok magánraktározásához a 2004/2005. évi raktározási időszak alatt

5

 

*

A Tanács 2004/85/EK irányelve (2004. június 28.) az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelvének módosításáról egyes rendelkezések Észtországban való alkalmazására tekintettel

10

 

*

A Bizottság 2004/86/EK irányelve (2004. július 5.) amely a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében módosítja a két- és háromkerekű gépjárművek tömegéről és méreteiről szóló 93/93/EGK tanácsi irányelvet (1)

12

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/536/EK

 
 

*

Az állam-, illetve kormányfői összetételben ülésező Tanács határozata (2004. június 29.) azon személy kijelöléséről, akit a Bizottság következő elnökévé kíván kinevezni

15

  

2004/537/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 29.) az Európai Unió Tanácsa főtitkárának, a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének kinevezéséről

16

  

2004/538/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 29.) az Európai Unió Tanácsa főtitkárhelyettesének kinevezéséről

17

 
  

Helyesbítések

 
 

*

A Bizottság egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Anchois de Collioure, Melon du Quercy et Salame d€™oca di Mortara) szóló, 2004. június 24-I 1165/2004/EK rendeletének helyesbítése (HL L 224., 2004.6.25.)

18

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal