Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 235
47. évfolyam
2004. július 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1234/2004/EK rendelete (2004. július 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1235/2004/EK rendelete (2004. július 5.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni az 1081/1999/EK rendelet alapján, egyes alpesi és hegyi fajtájú bikák, tehenek és üszők vonatkozásában benyújtott importjogosultsági kérelmeknek

3

 

*

A Bizottság 1236/2004/EK rendelete (2004. július 5.) a vaj- és tejszínpiaci intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2771/1999/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1237/2004/EK rendelete (2004. július 5.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 36. alkalommal történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1238/2004/EK rendelete (2004. július 5.) a hántolatlan rizs intervenciós hivatalok által történő átvételéről, valamint az alkalmazandó korrekciós összegek, áremelések és csökkentések rögzítéséről szóló 708/98/EK rendelettől való eltérésről, az intervenció 2003/2004-es szállítási határideje vonatkozásában

7

  

A Bizottság 1239/2004/EK rendelete (2004. július 5.) a tisztítatlan gyapot világpiaci árának megállapításáról

8

  

A Bizottság 1240/2004/EK rendelete (2004. július 5.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

9

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/535/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. május 14.) az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi Irodája rendelkezésére bocsátott, a légiutasok utasnyilvántartási adatállományában tárolt személyes adatok megfelelő védelméről (Az értesítés a B(2004) 1914., számú dokumentummal történt) (1)

11

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal