Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 234
47. évfolyam
2004. július 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1229/2004/EK rendelete (2004. július 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1230/2004/EK rendelete (2004. július 2.) a vaj felvásárlásának felfüggesztéséről egyes tagállamokban

3

 

*

A Bizottság 1231/2004/EK rendelete (2004. július 1.) a Grana Padano, Parmigiano Reggiano és Provolone sajtokra vonatkozó magánraktározási támogatás nyújtásának részletes szabályairól szóló 2659/94/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Bizottság 1232/2004/EK rendelete (2004. július 2.) a 14/2004/EK rendeletnek a Kanári-szigetek és Madeira tejtermékekkel való ellátásának közösségi támogatása vonatkozásában történő módosításáról

5

 

*

A Bizottság 1233/2004/EK rendelete (2004. július 2.) a tej- és tejtermékágazatban használt illetékrendszerre vonatkozó 595/2004/EK rendelet alkalmazásához szükséges átmeneti intézkedések meghatározásáról a Cseh Köztársaságnak, Észtországnak, Ciprusnak, Lettországnak, Litvániának, Magyarországnak, Máltának, Lengyelországnak, Szlovéniának és Szlovákiának az Európai Unióhoz való csatlakozása kapcsán

7

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

 

*

Információ az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között, a tengerhajózási berendezések megfelelőségi tanúsítványának kölcsönös elismeréséről kötött megállapodás hatályba lépésére vonatkozóan

9

  

Bizottság

  

2004/529/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 21.) a Közösségben a legrászorulóbb személyek intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel való ellátása érdekében a 2004-es évi költségvetés terhére a tagállamok megfelelő forrásokkal való ellátására vonatkozó terv elfogadásáról szóló 2003/903/EK határozat módosításáról (Az értesítés a C(2004) 2326. számú dokumentummal történt)

10

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/530/KKBP együttes fellépése (2004. június 28.) az Európai Uniónak az Afrikai Nagy Tavak régiójáért felelős különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

13

 

*

A Tanács 2004/531/KKBP együttes fellépése (2004. június 28.) az Európai Unió Macedónia volt jugoszláv köztársaságbeli különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról

15

 

*

A Tanács 2004/532/KKBP együttes fellépése (2004. június 28.) az Európai Unió dél-kaukázusi különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és módosításáról

16

 

*

A Tanács 2004/533/KKBP együttes fellépése (2004. június 28.) az Európai Unió afganisztáni különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és a 2003/871/KKBP együttes fellépés módosításáról

17

 

*

A Tanács 2004/534/KKBP együttes fellépése ( 2004. június 28.) az Európai Unió közel-keleti békefolyamathoz rendelt különleges képviselője megbízatásának meghosszabbításáról és a 2003/873/KKBP együttes fellépés módosításáról

18
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal