Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 233
47. évfolyam
2004. július 2.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1222/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a negyedéves államadósság adatainak összeállításáról és továbbításáról

1

 

*

A Tanács 1223/2004/EK rendelete (2004. június 28.) az 1228/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes rendelkezések Szlovéniára való alkalmazásának időpontja tekintetében történő módosításáról

3

  

A Bizottság 1224/2004/EK rendelete (2004. július 1.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

5

  

A Bizottság 1225/2004/EK rendelete (2004. július 1.) a cukorágazatban 2004. július 2. a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

7

  

A Bizottság 1226/2004/EK rendelete (2004. július 1.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

9

  

A Bizottság 1227/2004/EK rendelete (2004. július 1.) az 1290/2003/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehércukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 33. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

11

  

A Bizottság 1228/2004/EK rendelete (2004. július 1.) a gabonaágazatban 2004. július 2-töl alkalmazandó behozatali vámok módosításáról

12

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
  

2004/528/CFSP

 
 

*

A Tanács 2004/528/KKBP határozata (2004. június 28.) a volt Jugoszláviában elkövetett háborús bűncselekményeket vizsgáló Nemzetközi Törvényszék (ICTY) célkitűzései hatékony végrehajtásának támogatására irányuló intézkedések megújításáról szóló 2004/293/KKBP közös álláspont végrehajtásáról

15

 
  

Helyesbítések

 
  

A Bizottság gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó, az A1 és B rendszer keretébe tartozó export-visszatérítések rögzítéséről (paradicsom, narancs, étkesési szőlő, alma és őszibarack) szóló, 2004. június 23-i 1153/2004/EK rendelet helyesbítése (HL L 223., 2004.6.24)

20
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal