Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 230
47. évfolyam
2004. június 30.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1196/2004/EK rendelete (2004. június 29.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1197/2004/EK rendelete (2004. június 29.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

3

  

A Bizottság 1198/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/97/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

  

A Bizottság 1199/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2004 júniusára rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

7

  

A Bizottság 1200/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a boralkohol újszerű ipari felhasználására irányuló 52/2004 EK pályázati eljárás meghirdetéséről

9

 

*

A Bizottság 1201/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a Bulgáriából és Romániából származó, 80 kilogrammnál nem nagyobb tömegű borjakra vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és igazgatásának szabályozásáról (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig)

12

 

*

A Bizottság 1202/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a hizlalásra szánt fiatal hím szarvasmarhafélékre vonatkozóan behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig)

19

 

*

A Bizottság 1203/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a 0202 KN-kód alá tartozó, szarvasmarhafélék fagyasztott húsára, illetve a 02062991 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig)

27

 

*

A Bizottság 1204/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a Bulgáriából és Romániából származó, 80-300 kilogramm tömegű élő szarvasmarhafélékre vonatkozó vámkontingens megnyitásáról és igazgatásának szabályozásáról (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig)

32

 

*

A Bizottság 1205/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a gyümölcs- és zöldségfélék (paradicsom, narancs, csemegeszőlő, alma és őszibarack) exportálására vonatkozó, A3 rendszerű kiviteli engedélyek elosztásával kapcsolatos pályázat meghirdetéséről

39

 

*

A Bizottság 1206/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a feldolgozásra szánt fagyasztott marhahúsra vonatkozó behozatali vámkontingens megnyitásáról és kezeléséről (2004. július 1-jétől2005. június 30-ig terjedő időtartam)

42

  

A Bizottság 1207/2004/EK rendelete (2004. június 29.) a behozatali vámok módosításáról a gabonaágazatban

52

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

A Tagállamok kormányképviselőinek Konferenciája

  

2004/524/EK, Euratom

 
 

*

Az Európai Unió tagállamai kormányainak képviselői által elfogadott határozat (2004. június 23.) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága bírájának kinevezéséről

55

  

Európai Központi Bank

  

2004/525/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004. június 3.) az Európai Csaláselleni Hivatalnak az Európai Központi Bankot érintő, a csalás, a korrupció és az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység megelőzésével kapcsolatos vizsgálatainak szabályairól, valamint az Európai Központi Bank személyzete alkalmazási feltételeinek módosításáról (EKB/2004/11)

56

  

2004/526/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004. június 17.) az Európai Központi Bank Általános Tanácsa eljárási szabályzatának elfogadásáról (EKB/2004/12)

61
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal