Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 228
47. évfolyam
2004. június 29.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1188/2004/EK rendelete (2004. június 28.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1189/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a gabonaágazatban alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

  

A Bizottság 1190/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

6

  

A Bizottság 1191/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a maláta exportjára adható visszatérítések rögzítéséről

8

  

A Bizottság 1192/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a malátára járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

10

  

A Bizottság 1193/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a gabonaágazat termékeire és a rizsre a közösségi és nemzeti élelmiszersegély-akciók keretében alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

12

 

*

A Bizottság 1194/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a lengyel állami tartalékokból származó, maximálisan 300000 tonna mennyiségű búza eladásánál alkalmazandó átmeneti intézkedésekről

14

  

A Bizottság 1195/2004/EK rendelete (2004. június 28.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

16

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/522/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. április 28.) a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek elismeréséről szóló, 2001/32/EK irányelv módosításáról Az értesítés a C(2004)1582. számú dokumentummal történt (1)

18

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/523/CFSP együttes fellépése (2004. június 28.) az Európai Unió grúziai jogállamiság-missziójáról, az EUJUST THEMIS-ről

21

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal