Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 227
47. évfolyam
2004. június 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1179/2004/EK rendelete (2004. június 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1180/2004/EK rendelete (2004. június 25.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 144. egyedi pályázati eljárás tekintetében

3

  

A Bizottság 1181/2004/EK rendelete (2004. június 25.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 144. egyedi pályázati eljárás tekintetében

5

  

A Bizottság 1182/2004/EK rendelete (2004. június 25.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 63. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

7

  

A Bizottság 1183/2004/EK rendelete (2004. június 25.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 316. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

8

  

A Bizottság 1184/2004/EK rendelete (2004. június 25.) a sertéshúsra vonatkozó export-visszatérítések rögzítéséről

9

  

A Bizottság 1185/2004/EK rendelete (2004. június 25.) a német intervenciós ügynökség birtokában lévő rozs kivitelére vonatkozó folyamatos pályázati eljárás meghirdetéséről

11

  

A Bizottság 1186/2004/EK rendelete (2004. június 25.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

17

 

*

A Bizottság 1187/2004/EK rendelete (2004. június 25.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 35. alkalommal történő módosításáról

19

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/520/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 14.) a Szerbiával és Montenegróval - beleértve Koszovót is, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1999. június 10-i, 1244. számú határozatának megfelelően - létrehozott európai partnerség elveiről, prioritásairól és feltételeiről

21

  

2004/521/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 21.) az Európai Közösség és Ukrajna között egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 2003/893/EK határozat módosításáról

35
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal