Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 224
47. évfolyam
2004. június 25.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1158/2004/EK rendelete (2004. június 24.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1159/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a Közösség és a Bulgária és Románia között létrejött megállapodásokban foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004. júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

3

  

A Bizottság 1160/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a sertéshúsra és egyes más mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló, 774/94/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedély iránt 2004 júniusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

  

A Bizottság 1161/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a sertéshúságazat egyes termékeire vonatkozó, 2004. július 1. és szeptember 30. közötti időszakra szóló közösségi behozatali vámkontingensek keretében 2004 júniusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

7

  

A Bizottság 1162/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

9

  

A Bizottság 2004/1163/EK rendelete (2004. június 24.) 2004. június 28-tól alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a tojáságazatban

12

  

A Bizottság 1164/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a 2004. június 28-től alkalmazandó export-visszatérítések rögzítéséről a baromfihús-ágazatban

14

  

A Bizottság 1165/2004/EK rendelete (2004. június 24.) egyes elnevezéseknek az Oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről szóló 2400/96/EK rendelet mellékletének kiegészítéséről (Anchois de Collioure, Melon du Quercy et Salame d€™oca di Mortara)

16

  

A Bizottság 1166/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált tojásra és tojássárgájára vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

18

  

A Bizottság 1167/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

20

  

A Bizottság 1168/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

22

  

A Bizottság 1169/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a cukorágazatban 2004. június 25.-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

26

  

A Bizottság 1170/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

28

  

A Bizottság 1171/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

30

  

A Bizottság 1172/2004/EK rendelete (2004. június 24.) az 1290/2003/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehércukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 32. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

33

  

A Bizottság 1173/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

34

  

A Bizottság 1174/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

37

  

A Bizottság 1175/2004/EK rendelete (2004. június 24.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

39

  

A Bizottság 1176/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

47

  

A Bizottság 1177/2004/EK rendelete (2004. június 24.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

49

  

A Bizottság 1178/2004/EK rendelete (2004. június 24.) az 1005/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

50
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal