Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 222
47. évfolyam
2004. június 23.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 1140/2004/EK rendelete (2004. június 21.) a Ceuta és Melilla területéről származó egyes halászati termékek tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztéséről

1

  

A Bizottság 1141/2004/EK rendelete (2004. június 22.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

4

  

A Bizottság 1142/2004/EK rendelete (2004. június 22.) az 1076/2004/EK rendelet által megnyitott autonóm vámkontingens keretében egyes gombakonzervek behozatalára vonatkozó importengedélyek kibocsátásáról

6

  

A Bizottság 1143/2004/EK rendelete (2004. június 22.) a 143/2004/EK rendelet módosításáról az ajánlattételi határidő zárónapja tekintetében a svéd intervenciós ügynökség birtokában lévő búza belső piacon való értékesítésére vonatkozó utolsó részleges pályázati eljárás keretében

7

  

A Bizottság 1144/2004/EK rendelete (2004. június 22.) a 144/2004/EK rendelet módosításáról az ajánlattételi határidő zárónapja tekintetében a francia intervenciós ügynökség birtokában lévő búza belső piacon való értékesítésére vonatkozó utolsó részleges pályázati eljárás keretében

8

  

A Bizottság 1145/2004/EK rendelete (2004. június 22.) a 145/2004/EK rendelet módosításáról az ajánlattételi határidő zárónapja tekintetében a német intervenciós ügynökség birtokában lévő búza belső piacon való értékesítésére vonatkozó utolsó részleges pályázati eljárás keretében

9

  

A Bizottság 1146/2004/EK rendelete (2004. június 22.) a kérelmek teljesítése százalékos mértékének és a visszatérítés végleges mértékének meghatározásáról a B rendszerű kiviteli engedélyek esetében a gyümölcs- és zöldségágazatban (paradicsom, narancs és alma)

10

  

A Bizottság 1147/2004/EK rendelete (2004. június 22.) a tej- és tejtermékágazat egyes termékeinek 2004 második felére a Közösség által kizárólag a behozatali engedély alapján megnyitott kvóták keretében rendelkezésre álló mennyiségeinek meghatározásáról

12

  

A Bizottság 1148/2004/EK rendelete (2004. június 22.) a baromfihús- és tojáságazatban érvényes, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak rögzítéséről és az 1484/95/EK rendelet módosításáról

15

 

*

A Bizottság 1149/2004/EK rendelete (2004. június 22.) a Libériával kapcsolatos további korlátozó intézkedésekről szóló 872/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról

17

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/518/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 14.) a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal létrehozott európai partnerség elveiről, prioritásairól és feltételeiről

20
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal