Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 221
47. évfolyam
2004. június 22.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1136/2004/EK rendelete (2004. június 21.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1137/2004/EK rendelete (2004. június 21.) az Európai Unió legkülső régióiban a növényi termékek helyi termeléséhez nyújtott támogatás tekintetében az 1452/2001/EK, az 1453/2001/EK és az 1454/2001/EK tanácsi rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról szóló 43/2003/EK rendelet módosításáról

3

 

*

A Bizottság 1138/2004/EK rendelete (2004. június 21.) a repülőtereken található szigorított biztonsági területek kritikus részeinek közös meghatározásáról (1)

6

  

A Bizottság 1139/2004/EK rendelete (2004. június 21.) a szegfűre és a rózsára vonatkozó közösségi termelői árak és közösségi importárak meghatározásáról a Ciprusról, Izraelből, Jordániából, Marokkóból, Ciszjordániából és a Gázai övezetből származó egyes virágok behozatalára vonatkozó megállapodások alkalmazása céljára

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/515/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 14.) a Bosznia-Hercegovinával létrehozott európai partnerség elveiről, prioritásairól és feltételeiről

10

  

2004/516/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 14.) a Holland Királyságnak a tagállamok forgalmi adókkal kapcsolatos jogszabályainak egységesítéséről szóló 77/388/EGK hatodik irányelv 21. cikkétől eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazásáról szóló 98/20/EK határozat módosításáról

17

  

Bizottság

  

2004/517/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 21.) a 2001/881/EK határozatnak a harmadik országból behozott állatok és állati termékek állat-egészségügyi ellenőrzésére jóváhagyott állat-egészségügyi határállomások jegyzékének tekintetében történő módosításáról (Az értesítés a B(2004) 2185. számú dokumentummal történt) (1)

18

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal