Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 219
47. évfolyam
2004. június 19.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1131/2004/EK rendelete (2004. június 18.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1132/2004/EK rendelete (2004. június 18.) az 1764/86/EGK rendelet és az 1535/2003/EK rendelet módosításáról a Kunserva hagyományos termékre vonatkozóan

3

  

A Bizottság 1133/2004/EK rendelete (2004. június 18.) az 1877/2003/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

5

  

A Bizottság 1134/2004/EK rendelete (2004. június 18.) az 1875/2003/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében egyes harmadik országokba exportált kerek szemű hántolt B rizs után járó export-visszatérítés maximumának megállapításáról

6

  

A Bizottság 1135/2004/EK rendelete (2004. június 18.) az 1876/2003/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

7

 

*

A Tanács 2004/84/EK irányelve (2004. június 10.) az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsdzsemekről, zselékről, marmeládokról és a cukrozott gesztenyekrémről szóló 2001/113/EK irányelv módosításáról

8

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/514/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 14.) a Holland Királyságnak a tagállamok forgalmi adókkal kapcsolatos jogszabályainak egységesítéséről szóló, 77/388/EGK hatodik irányelv 2. cikkétől és 28a. cikke (1) bekezdésétől eltérő intézkedés alkalmazására való felhatalmazásáról szóló 98/161/EK határozat módosításáról

11

  

EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉG

  

EGT-Vegyesbizottság

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 78/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról), 22. (a vállalkozás és a forgalom meghatározására vonatkozó) jegyzőkönyvnek (56. cikk) és a 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról

13

 

*

Az EGT-Vegyesbizottság 79/2004 határozata (2004. június 8.) az EGT-megállapodáshoz csatolt XIV. mellékletnek (versenypolitika), 21. jegyzőkönyvnek (a vállalkozásokra vonatkozó versenyszabályok végrehajtásáról) és 24. jegyzőkönyvnek (az összefonódások ellenőrzésének területén való együttműködésről) a módosításáról (1)

24

 
 

(1)

EGT vonatkozású szöveg

 HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal