Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 218
47. évfolyam
2004. június 18.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1122/2004/EK rendelete (2004. június 17.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1123/2004/EK rendelete (2004. június 17.) a 2003-2004-es gazdasági évre vonatkozóan a tisztítatlan gyapot tényleges termelésének, valamint az irányár ebből származó csökkentésének rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1124/2004/EK rendelete (2004. június 17.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

5

  

A Bizottság 1125/2004/EK rendelete (2004. június 17.) a gabonafélék, a lisztek és a búzából vagy rozsból készült dara és durva őrlemény exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

9

  

A Bizottság 1126/2004/EK rendelete (2004. június 17.) a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről

11

  

A Bizottság 1127/2004/EK rendelete (2004. június 17.) az 1290/2003/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehércukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 31. részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

13

  

A Bizottság 1128/2004/EK rendelete (2004. június 17.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó, 1089/2004/EK rendelettel megállapított export-visszatérítések módosításáról

14

  

A Bizottság 1129/2004/EK rendelete (2004. június 17.) a rizs és a törmelékrizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

16

  

A Bizottság 1130/2004/EK rendelete (2004. június 17.) a zab exportjára az 1005/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

19
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal