Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 214
47. évfolyam
2004. június 16.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1113/2004/EK rendelete (2004. június 15.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1114/2004/EK rendelete (2004. június 15.) a gabonaágazatban alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

3

 
  

Helyesbítések

 
 

*

Helyesbítés az egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításárol szóló 2004. május 18-i 1004/2004/EK bizottsági rendelethez (HL L 183., 2004.5.20.)

6
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal