Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 213
47. évfolyam
2004. június 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1110/2004/EK rendelete (2004. június 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1111/2004/EK rendelete (2004. június 14.) az 1259/1999/EK tanácsi rendelet 2004. évi alkalmazására vonatkozó átmeneti intézkedéseknek a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára vonatkozó egységes területalapú támogatási rendszer tekintetében történő megállapításáról szóló 2199/2003/EK rendelet módosításáról

3

  

A Bizottság 1112/2004/EK rendelete (2004. június 14.) a tej- és tejtermékágazatban az export-visszatérítések rögzítéséről szóló 1096/2004/EK rendelet helyesbítéséről

4

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/512/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 8.) a Vízuminformációs Rendszer létrehozásáról (VIS)

5

  

2004/513/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. június 2.) a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének elfogadásáról

8
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal