Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 209
47. évfolyam
2004. június 11.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1087/2004/EK rendelete (2004. június 10.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1088/2004/EK rendelete (2004. június 10.) a cukorágazatban 2004. június 11.-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1089/2004/EK rendelete (2004. június 10.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

5

  

A Bizottság 1090/2004/EK rendelete (2004. június 10.) az 1290/2003/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehércukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 30-dik részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

7

 

*

A Bizottság 1091/2004/EK rendelete (2004. június 10.) a rizs intervenciós központokról szóló 549/2000/EK rendelet módosításáról

8

 

*

A Bizottság 1092/2004/EK rendelete (2004. június 10.) az 1291/2000/EK határozat szerinti rizskategóriák meghatározása tekintetében az 1342/2003/EK rendelet módosításáról

9

 

*

A Bizottság 1093/2004/EK rendelete (2004. június 10.) a 174/1999/EK rendelettől való eltérésről a tej- és tejtermékágazatban alkalmazott kiviteli engedélyek érvényességi ideje tekintetében

10

  

A Bizottság 1094/2004/EK rendelete (2004. június 10.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták módosításáról

12

  

A Bizottság 1095/2004/EK rendelete (2004. június 10.) a jó minőségű friss, mélyhűtött, illetve fagyasztott marha- és borjúhúsokra vonatkozó behozatali engedélyek kiadásáról

14

  

A Bizottság 1096/2004/EK rendelete (2004. június 10.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

15

  

A Bizottság 1097/2004/EK rendelete (2004. június 10.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

24

  

A Bizottság 1098/2004/EK rendelete (2004. június 10.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

26

  

A Bizottság 1099/2004/EK rendelete (2004. június 10.) az 1005/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

27

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/510/KKBP közös álláspontja (2004. június 10.) a Szudánnal szembeni, a fegyverekre, lőszerekre és katonai felszerelésekre vonatkozó embargó előírásáról szóló 2004/31/KKBP közös álláspont módosításáról

28
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal