Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 207
47. évfolyam
2004. június 10.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1082/2004/EK rendelete (2004. június 9.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1083/2004/EK rendelete (2004. június 9.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

3

 

*

A Bizottság 1084/2004/EK rendelete (2004. június 9.) a nyersdohány termelői és elsődleges feldolgozói közötti termeltetési szerződések megkötésének határidejét illetően a 2004-es betakarításra vonatkozóan a 2848/98/EK rendelettől való eltérés megállapításáról

6

  

A Bizottság 1085/2004/EK rendelete (2004. június 9.) a behozatali vámok rögzítéséről a rizságazatban

7

 

*

A Bizottság 1086/2004/EK rendelete (2004. június 9.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

10

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/509/EK

 
 

*

A Bizottság határozata (2004. június 4.) a 2003. augusztus 1-jétől, szeptember 1-jétől, október 1-jétől, november 1-jétől és december 1-jétől az Európai Közösségek harmadik országba kiküldött tisztviselőinek javadalmazásában alkalmazható korrekciós szorzók kiigazításáról

13
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal