Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 205
47. évfolyam
2004. június 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

. . . . . .


II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Európai Központi Bank

  

2004/501/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank iránymutatása (2004. április 21.) a transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási expressz átutalási rendszerről (TARGET) szóló EKB/2001/3 iránymutatás módosításáról (EKB/2004/4)

1

  

2004/502/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004.április 22.) a nemzeti központi bankoknak az Európai Központi Bank tőkejegyzési kulcsában való százalékos részesedéséről (EKB/2004/5)

5

  

2004/503/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004.április 22.) az Európai Központi Bank tőkéjének a részt vevő nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2004/6)

7

  

2004/504/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004. április 22.) az Európai Központi Bank tőkerészesedéseinek a nemzeti központi bankok közötti átruházásáról, illetve a befizetett tőke módosításáról szóló szabályok megállapításáról (EKB/2004/7)

9

  

2004/505/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004. április 22.) az Európai Központi Bank felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz, a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához és a kapcsolódó pénzügyi kérdésekhez szükséges intézkedések megállapításáról (EKB/2004/8)

13

  

2004/506/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004. április 22.) az euróbankjegyek kibocsátásáról szóló, 2001. december 6-i EKB/2001/15 határozat módosításáról (EKB/2004/9)

17

  

2004/507/EK

 
 

*

Az Európai Központi Bank határozata (2004.április 23.) az Európai Központi Bank tőkéjének az euróövezeten kívüli nemzeti központi bankok részéről történő befizetéséhez szükséges intézkedések meghatározásáról (EKB/2004/10)

19
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal