Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 204
47. évfolyam
2004. június 9.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1080/2004/EK rendelete (2004. június 8.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 2004/1081/EK rendelete (2004. június 8.) a baromfihús-ágazatban a behozatali engedélyek érvényességéről szóló 1431/94/EK rendelettől való eltérésről

3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal