Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 197
47. évfolyam
2004. június 4.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1068/2004/EK rendelete (2004. június 3.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1069/2004/EK rendelete (2004. június 3.) a 2201/96/EK tanácsi rendelet keretében a 2004/2005-ös gazdasági év vonatkozásában a feldolgozásra szánt őszibarack támogatásának rögzítéséről

3

  

A Bizottság 1070/2004/EK rendelete (2004. június 3.) az 1290/2003/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehércukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 29-dik részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

4

  

A Bizottság 1071/2004/EK rendelete (2004. június 3.) a nádcukorra vonatkozó behozatali engedélyek kiállításáról egyes vámkontingensek és preferenciális megállapodások keretén belül

5

  

A Bizottság 1072/2004/EK rendelete (2004. június 3.) a zab exportjára az 1005/2004/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

8
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal