Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 196
47. évfolyam
2004. június 3.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1065/2004/EK rendelete (2004. június 2.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 1066/2004/EK rendelete (2004. június 1.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

  

A Bizottság 1067/2004/EK rendelete (2004. június 2.) a rizsre vonatkozó behozatali vámok módosításáról

9

 
  

Az Európai Unióról szóló szerződés V. címe alapján elfogadott jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 2004/500/KKBP Közös Álláspontja (2004. május 17.) a terrorizmus leküzdésére vonatkozó különös intézkedések alkalmazásáról szóló 2001/931/KKBP közös álláspont naprakésszé tételéről és a 2004/309/KKBP közös álláspont hatályon kívül helyezéséről

12
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal