Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 190
47. évfolyam
2004. május 28.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1026/2004/EK rendelete (2004. május 27.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1027/2004/EK rendelete (2004. május 27.) az 593/2004/EK és az 1251/96/EK rendeletben foglalt keretek között, a tojás- és a baromfihús-ágazat egyes termékeire vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 májusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

3

  

A Bizottság 1028/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a baromfihúsra és egyéb mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek megnyitásáról és kezelésük szabályozásáról szóló 774/97/EK tanácsi rendeletben foglalt keretek között, egyes baromfihús-alapú termékekre vonatkozó behozatali engedélyek iránt 2004 májusában benyújtott kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

5

  

A Bizottság 1029/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a 2497/96/EK rendelet keretében a baromfihús-ágazat egyes termékeiből 2004 májusára rendelkezésre álló mennyiség meghatározásáról

7

  

A Bizottság 1030/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes tejtermékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

9

  

A Bizottság 1031/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a 174/1999/EK rendelet 20a. cikkében említett kvóta keretében a Dominikai Köztársaságba történő exportra szánt egyes tejtermékekre vonatkozó kiviteli engedélyek elosztásának meghatározásáról

12

  

A Bizottság 1032/2004/EK rendelete (2004. május 27.) az egyes tejtermékekre vonatkozóan a 2535/2001/EK rendelet által megnyitott egyes vámkontingensek keretében 2004 májusában benyújtott behozatali engedély iránti kérelmek elfogadhatósága mértékének meghatározásáról

13

  

A Bizottság 1033/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

15

  

A Bizottság 1034/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

17

  

A Bizottság 1035/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a cukorágazatban 2004. május 28.-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

18

  

A Bizottság 1036/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

20

  

A Bizottság 1037/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a feldolgozatlan szirupokra és a cukorágazat egyes más, feldolgozatlan állapotban exportált termékeire vonatkozó export-visszatérítések meghatározásáról

22

  

A Bizottság 1038/2004/EK rendelete (2004. május 27.) az 1290/2003/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehércukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 28-dik részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

25

  

A Bizottság 1039/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes gabona- és rizstermékekre vonatkozó visszatérítési ráták megállapításáról

26

  

A Bizottság 1040/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a gabonafélék, illetve rizs felhasználásával készült feldolgozott termékek exportjára alkalmazandó visszatérítések rögzítéséről

30

  

A Bizottság 1041/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a gabonaalapú keveréktakarmányok export-visszatérítéseinek rögzítéséről

33

  

A Bizottság 1042/2004/EK rendelete (2004. május 27.) a cukorágazatba tartozó, a Szerződés I. mellékletében nem szereplő áruk formájában exportált egyes termékekre vonatkozó visszatérítési ráták rögzítéséről

35

  

A Bizottság 1043/2004/EK rendelete (2004. május 27.) az olívaolajra vonatkozó export-visszatérítések megállapításáról

37

  

A Bizottság 1044/2003/EK rendelete (2004. május 27.) a zab exportjára az 1814/2003/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

39

 
  

 
  

Az Olvasóhoz

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal