Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 187
47. évfolyam
2004. május 26.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 1016/2004/EK rendelete (2004. május 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 1017/2004/EK rendelete (2004. május 25.) egyes jelzőmennyiségek és egyéni plafonok megállapításáról a Közösségbe irányuló banánimportra vonatkozó behozatali engedélyek kibocsátásához 2004. harmadik negyedévére az A/B és C vámkontingensek keretében

3

 

*

A Bizottság 1018/2004/EK rendelete (2004. május 25.) a 2004. évi németországi, spanyolországi, franciaországi, görögországi, olaszországi és portugáliai betakarításra vonatkozó garanciaküszöb keretében az egyik fajtacsoportból a másikba átadható nyersdohánymennyiségek meghatározásáról

5

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/499/EK, Euratom

 
 

*

A Tanács Határozata (2004. május 7.) a Számvevőszék tagjainak kinevezéséről

7
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal