Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 183
47. évfolyam
2004. május 20.



Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
 

*

A Tanács 997/2004/EK rendelete (2004. május 17.) a 80 mm-nél nagyobb átmérőjű darabos kokszszén Kínai Népköztársaságból való behozataláról szóló 2730/2000/ESZAK bizottsági határozat módosításáról, valamint az az által bevezetett dömpingellenes intézkedések időközi felülvizsgálatának megszüntetéséről

1

 

*

A Tanács 998/2004/EK rendelete (2004. május 17.) a Kínai Népköztársaságból és Oroszországból származó bizonyos alumíniumfóliák behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 950/2001/EK rendelet módosításáról

4

 

*

A Tanács 999/2004/EK rendelete (2004. május 17.) a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból, a Malajziából és a Thaiföldről származó színes televíziókészülékek importjára vonatkozó végleges dömpingellenes vámok kivetéséről, valamint a Szingapúrból származó színes televíziókészülékek importjára vonatkozó eljárás megszüntetéséről szóló 1531/2002/EK rendelet alkalmazásáról

7

 

*

A Bizottság 1000/2004/EK rendelete (2004. május 18.) az Orosz Föderációból származó egyes irányított szemcseszerkezetű elektromos lemezek és 500 mm-nél szélesebb szilícium-elektromos acélszalagok behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettségek elfogadásáról és az Orosz Föderációból származó egyes irányított szemcseszerkezetű elektromos lemezek bejegyzésköteles behozataláról

10

 

*

A Bizottság 1001/2004/EK rendelete (2004. május 18.) az Orosz Föderációból és Ukrajnából származó ammónium-nitrát behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettségek elfogadásáról valamint az Orosz Föderációból és Ukrajnából származó, bejelentés-köteles ammónium-nitrát behozataláról

13

 

*

A Bizottság 1002/2004/EK rendelete (2004. május 18.) a Fehérorosz Köztársaságból, az Orosz Föderációból és Ukrajnából származó kálium-klorid behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettségek elfogadásáról, valamint a Fehérorosz Köztársaságból és az Orosz Föderációból származó, bejelentésköteles kálium-klorid behozataláról

16

  

A Bizottság 1003/2004/EK rendelete (2004. május 19.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

20

 

*

A Bizottság 1004/2004/EK rendelete (2004. május 18.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

22

  

A Bizottság 1005/2004/EK rendelete (2004. május 19.) a zabot érintő különleges intervenciós intézkedésről Finnországban és Svédországban

28

  

A Bizottság 1006/2004/EK rendelete (2004. május 19.) annak meghatározásáról, hogy milyen mértékben lehet helyt adni a fagyasztott marhahúsoknak a 780/2003/EK rendeletben szabályozott II. alkontingensére benyújtott behozatali engedély iránti kérelmeknek

31

  

A Bizottság 1007/2004/EK rendelete (2004. május 19.) a rizsre vonatkozó behozatali vámok módosításáról

32

 

*

A Bizottság 1008/2004/EK rendelete (2004. május 19.) bizonyos Indiából származó grafitelektród-rendszerek importjára vonatkozó ideiglenes szubvencióellenes vám kivetéséről

35

 

*

A Bizottság 1009/2004/EK rendelete (2004. május 19.) bizonyos Indiából származó grafitelektród-rendszer importjára vonatkozó ideiglenes dömpingellenes vám kivetéséről

61

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/496/EK

 
 

*

Tanácsi Határozat (2004. május 17.) az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti, a PNR adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának történő továbbításáról szóló megállapodás megkötéséről

83

  

Megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között a PNR adatoknak a légi szállítók általi feldolgozásáról és az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma Vámügyi és Határvédelmi Irodájának való továbbításáról

84

  

Bizottság

  

2004/497/EK

 
 

*

A Bizottság Határozata (2004. május 17.) az Oroszországból származó irányított szemcsézetű elektrotechnikai lemezeknek a Közösségbe történő importjával kapcsolatban felajánlott kötelezettségvállalás elfogadásáról szóló 303/96/ESZAK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről

86

  

2004/498/EK

 
 

*

A Bizottság rendelete (2004. május 18.) a többek között Ukrajnából származó szilikon-karbid behozatalát érintő dömpingellenes eljárással kapcsolatban vállalt kötelezettség elfogadásáról

88




HU



Azok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.



A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal