Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 180
47. évfolyam
2004. május 15.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 974/2004/EK rendelete (2004. május 14.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 975/2004/EK rendelete (2004. május 14.) a vaj minimális értékesítési árainak rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 141. egyedi pályázati eljárás tekintetében

3

  

A Bizottság 976/2004/EK rendelete (2004. május 14.) a tejszínre, a vajra és a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 2571/97/EK rendelettel megnyitott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatatott 141. egyedi pályázati eljárás tekintetében

5

  

A Bizottság 977/2004/EK rendelete (2004. május 14.) a sovány tejpor minimális eladási árának rögzítéséről a 2799/1999/EK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott 60. egyedi pályázati eljárásra vonatkozóan

7

  

A Bizottság 978/2004/EK rendelete (2004. május 14.) a vajkoncentrátumra vonatkozó támogatás maximális összegének rögzítéséről a 429/90/EGK rendeletben szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében megnyitott 313. egyedi pályázati eljárás vonatkozásában

8

 

*

A Bizottság 979/2004/EK rendelete (2004. május 14.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 1210/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról

9

  

A Bizottság 980/2004/EK rendelete (2004. május 14.) az 1877/2003/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált hosszú szemű hántolt B rizs kivitele után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

20

  

A Bizottság 981/2004/EK rendelete (2004. május 14.) a hosszú szemű előhántolt B rizs Réunion szigetére történő szállítására az 1878/2003/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében benyújtott ajánlatokról

21

  

A Bizottság 982/2004/EK rendelete (2004. május 14.) az 1875/2003/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében egyes harmadik országokba exportált kerek szemű hántolt B rizs után járó export-visszatérítés maximumának megállapításáról

22

  

A Bizottság 983/2004/EK rendelete (2004. május 14.) az 1876/2003/EK rendeletben említett pályázati eljárás keretében bizonyos harmadik országokba exportált félgömbölyű és hosszú szemű hántolt A rizs után járó export-visszatérítés maximális összegének megállapításáról

23

 

*

A Bizottság 984/2004/EK rendelete (2004. május 14.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 34. alkalommal történő módosításáról

24

  

A Bizottság 985/2004/EK rendelete (2004. május 14.) a gabonaágazatban alkalmazandó behozatali vámok megállapításáról

26

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Tanács

  

2004/492/EK

 
 

*

A Tanács határozata (2004. május 5.) az Európai Közösségek Bizottsága tagjainak kinevezéséről

29
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal