Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 179
47. évfolyam
2004. május 14.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 964/2004/EK rendelete (2004. május 13.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

 

*

A Bizottság 965/2004/EK rendelete (2004. május 13.) a 2314/2003/EK rendelet módosításáról a német intervenciós ügynökség birtokában levő rozs belső piacon történő viszonteladására vonatkozó részleges pályázati felhívásra tett ajánlatok benyújtásának határidejét illetően

3

 

*

A Bizottság 966/2004/EK rendelete (2004. május 13.) a cukorágazatban 2004. május 14.-től a melaszra alkalmazandó irányadó árak és kiegészítő importvámok rögzítéséről

4

  

A Bizottság 967/2004/EK rendelete (2004. május 13.) a feldolgozatlan fehér cukor és nyerscukor után járó export-visszatérítések rögzítéséről

6

  

A Bizottság 968/2004/EK rendelete (2004. május 13.) az 1290/2003/EK rendeletben meghatározott folyamatos pályázati eljárás keretében lefolytatott, a fehér cukor egyes harmadik országokba történő kivitelére kiírt 27-dik részleges pályázati eljárásra vonatkozó maximális export-visszatérítések megállapításáról

8

  

A Bizottság 969/2004/EK rendelete (2004. május 13.) a rizs és a törmelék rizs kivitele után járó visszatérítések rögzítéséről és a kiviteli engedélyek kibocsátásának felfüggesztéséről

9

  

A Bizottság 970/2004/EK rendelete (2004. május 13.) a vajra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 581/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

12

  

A Bizottság 971/2004/EK rendelete (2004. május 13.) a sovány tejporra vonatkozó maximális export-visszatérítés rögzítéséről az 582/2004/EK rendelet által szabályozott folyamatos pályázati eljárás keretében

14

  

A Bizottság 972/2004/EK rendelete (2004. május 13.) az 1814/2003/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

15

  

A Bizottság 973/2004/EK rendelete (2004. május 13.) az export-visszatérítések rögzítéséről a tej- és tejtermékágazatban

16
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal