Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 174
47. évfolyam
2004. május 8.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 952/2004/EK rendelete (2004. május 7.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 953/2004/EK rendelete (2004. május 7.) a fokhagymára vonatkozó behozatali engedélyeknek a 2004. június 1. és augusztus 31. közötti időszakra történő kibocsátásáról

3

 
  

 
  

Az Olvasóhoz

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal