Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 173
47. évfolyam
2004. május 7.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 948/2004/EK rendelete (2004. május 6.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 949/2004/EK rendelete (2004. május 6.) a behozatali vámok módosításáról a gabonaágazatban

3

 

*

A Bizottság 950/2004/EK rendelete (2004. május 6.) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 33. alkalommal történő módosításáról

6

  

A Bizottság 951/2004/EK rendelete (2004. május 6.) az 1814/2003/EK rendelettel meghirdetett pályázati eljárás keretében a zab exportjára adható maximális visszatérítés rögzítéséről

8

 
  

Helyesbítés

 
  

Helyesbítés a gabonafélékre járó visszatérítésre alkalmazandó korrekciós tényező rögzítéséről szóló, 2004. április 30-i 933/2004/EK bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 169., 2004. május 1.)

9

 
  

 
  

Az Olvalóhoz

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal