Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-5090

L 172
47. évfolyam
2004. május 6.Magyar nyelvű kiadás

 

Jogszabályok

  

Tartalom

 

Kötelezően közzéteendő jogi aktusok

 
  

A Bizottság 946/2004/EK rendelete (2004. május 5.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék belépési árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

1

  

A Bizottság 947/2004/EK rendelete (2004. május 4.) egyes romlandó áruk vámértékének meghatározása céljából az egységértékek megállapításáról

3

 
  

II Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

 
  

Bizottság

  

2004/491/Euratom

 
 

*

Bizottsági határozat (2004. április 29.) az Európai Atomenergia-közösségnek (Euratom) a nukleáris biztonságról szóló 1994. évi egyezményhez való csatlakozásáról szóló, 1999. november 16-i 1999/819/Euratom bizottsági határozatnak az ahhoz csatolt nyilatkozat tekintetében való módosításáról

7

 
  

 
  

Az Olvalóhoz

s3
HUAzok a jogi aktusok, amelyeknek a címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.A[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal