Hivatalos Lap L 236., 2003. szeptember 23.

HU

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozására vonatkozó jogi aktusok

A Bizottság 2003. február 19-i véleménye a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásra vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata a Cseh Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata az Észt Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata a Ciprusi Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata a Lett Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata a Litván Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata a Máltai Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata a Lengyel Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata a Szlovén Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Parlament jogalkotói határozata a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióba tagként történő felvételére vonatkozó kérelméről

Az Európai Unió Tanácsának határozata 2003. április 14-én a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióba történő felvételéről

Közlemény a csatlakozási szerződés hatálybalépéséről

A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló szerződés

A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány

I. melléklet: Az Európai Unió keretébe beillesztett schengeni vívmányok rendelkezéseinek és az azokon alapuló, illetve azokkal egyéb módon összefüggő jogi aktusoknak a listája, amelyek az új tagállamokra a csatlakozástól kezdődően kötelezőek, és amelyeket az új tagállamokban a csatlakozástól kezdődően alkalmazni kell (amint azt a csatlakozási okmány 3. cikke említi)

II. melléklet: A csatlakozási okmány 20. cikkében hivatkozott lista

1. Az áruk szabad mozgása

2. A személyek szabad mozgása

3. A szolgáltatások nyújtásának szabadsága

4. Vállalati jog

5. Versenypolitika

6. Mezőgazdaság

7. Halászat

8. Közlekedéspolitika

9. Adózás

10. Statisztika

11. Foglalkoztatás és szociálpolitika

12. Energia

13. Kis- és középvállalkozások

14. Oktatás és szakképzés

15. Regionális politika és a strukturális eszközök összehangolása

16. Környezetvédelem

17. Fogyasztóvédelem és a fogyasztók egészségének védelme

18. Bel- és igazságügyi együttműködés

19. Vámunió

20. Külkapcsolatok

21. Közös kül- és biztonságpolitika

22. Intézmények

III. melléklet: A csatlakozási okmány 21. cikkében hivatkozott lista

IV. melléklet: A csatlakozási okmány 22. cikkében hivatkozott lista

V. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Cseh Köztársaság

VI. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Észtország

VII. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Ciprus

VIII. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Lettország

IX. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia

X. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Magyarország

XI. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Málta

XII. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Lengyelország

XIII. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia

XIV. melléklet: A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovákia

XV. melléklet: A kötelezettségvállalási előirányzatok felső határa a csatlakozási okmány 32. cikkének (1) bekezdése szerint

XVI. melléklet: A csatlakozási okmány 52. cikkének (1) bekezdésében hivatkozott lista

XVII. melléklet: A csatlakozási okmány 52. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott lista

XVIII. melléklet: A csatlakozási okmány 52. cikkének (3) bekezdésében hivatkozott lista

JEGYZŐKÖNYVEK

Záróokmány

[A Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozásának feltételeiről szóló okmány IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. és XIV. mellékleteinek függelékei]

Hivatalos Lap C 227. E, 2003. szeptember 23.

IMPORTANT LEGAL NOTICE : The information on this site is subject to a disclaimer and a copyright notice