Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 304E
48. évfolyam
2005. december 1.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

2005. február 21., hétfő

(2005/C 304 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülésszak folytatása

1

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

3. Az Elnökség nyilatkozatai

1

4. Mandátumvizsgálat

2

5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

2

6. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

2

7. Petíciók

3

8. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

7

9. A Parlament álláspontjaival és határozataival kapcsolatos további intézkedések

7

10. Ügyrend

7

11. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

8

12. A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja (2005) (a vita folytatása)

8

13. Szociális világfórum, Gazdasági világfórum (vita)

9

14. Bűnügyi nyilvántartásból származó információk cseréje * - A büntető igazságszolgáltatás minősége az Európai Unióban (vita)

10

15. Versenypolitika (2003) (vita)

10

16. Állami támogatások a közszolgáltatások kompenzációjának formájában (vita)

11

17. A következő ülés napirendje

11

18. Az ülés berekesztése

11

JELENLÉTI ÍV

12

2005. február 22., kedd

(2005/C 304 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

13

1. Az ülés megnyitása

13

2. Határozat sürgősségi eljárásról

13

3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

13

4. Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás - Államháztartás a GMU-ban (2004) (vita)

14

5. A Kultúra Európai Fővárosa 2005-2019-ben ***II (vita)

15

6. Környezetvédelem és egészségügy (2004-2010) (vita)

15

7. Szavazások órája

16

7. 1. Járművek kezelőszervei, ellenőrző- és visszajelző lámpái (típusjóváhagyás) *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

16

7. 2. Járművek fűtési rendszere (típusjóváhagyás) *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

16

7. 3. EU-Románia társulási megállapodás *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

16

7. 4. EU-Bulgária társulási megállapodás *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

17

7. 5. Megállapodás az EU/Svájci Államszövetség között a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés programról * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

17

7. 6. Kérelem Koldo Gorostiaga úr parlamenti mentelmi jogának és előjogainak fenntartása iránt (szavazás)

17

7. 7. Rövid távú statisztikák ***I (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

7. 8. A Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszere * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

7. 9. EK/Svájc közötti megállapodás a pénzügyi csalás elleni küzdelemről * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

7. 10. Együttműködési megállapodás az Andorrai Hercegséggel *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

18

7. 11. Bűnügyi nyilvántartásból származó adatok cseréje * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

19

7. 12. A büntető igazságszolgáltatás minősége az Európai Unióban (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

19

7. 13. A Kultúra Európai Fővárosa 2005-2019-ben ***II (szavazás)

19

7. 14. Versenypolitika (2003) (szavazás)

19

7. 15. Állami támogatások a közszolgáltatások kompenzációjának formájában (szavazás)

20

7. 16. Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás (szavazás)

20

7. 17. Államháztartás a GMU-ban (2004) (szavazás)

21

8. A szavazáshoz fűzött indokolások

21

9. A szavazatok helyesbítései

21

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

22

11. Dokumentumok benyújtása

22

12. A természetvédelem finanszírozása (vita)

28

13. Környezetvédelem és egészségügy (2004-2010) (a vita folytatása)

28

14. Jogosítványok ***I (vita)

28

15. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

29

16. Vezetői engedélyek (a vita folytatása)

30

17. Szennyezési jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetése ***II (vita)

30

18. Folyami közlekedési információs szolgáltatások ***I (vita)

31

19. Tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerése ***I (vita)

31

20. Közösségi Halászati Ellenőrzési Hivatal * (vita)

31

21. Járulékos halfogások (halászat) (vita)

32

22. A következő ülés napirendje

32

23. Az ülés berekesztése

32

JELENLÉTI ÍV

33

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

35

1. Járművek kezelőszervei, ellenőrző- és visszajelző lámpái (típusjóváhagyás) ***

35

2. Járművek fűtési rendszere (típusjóváhagyás) ***

35

3. EU-Románia társulási megállapodás ***

36

4. EU-Bulgária társulási megállapodás ***

36

5. Megállapodás az EU/Svájci Államszövetség között a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés programról *

36

6. Kérelem Koldo Gorostiaga úr parlamenti mentelmi jogának és előjogainak fenntartása iránt

36

7. Rövid távú statisztikák ***I

36

8. A Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszere *

36

9. EK/Svájc közötti megállapodás a pénzügyi csalás elleni küzdelemről *

37

10. Együttműködési megállapodás az Andorrai Hercegséggel ***

37

11. Bűnügyi nyilvántartásból származó adatok cseréje *

37

12. A büntető igazságszolgáltatás minősége az Európai Unióban

37

13. A Kultúra Európai Fővárosa 2005-2019-ben ***II

37

14. Versenypolitika (2003)

37

15. Állami támogatások a közszolgáltatások kompenzációjának formájában

38

16. Fő gazdaságpolitikai irányvonalak

40

17. Államháztartás a GMU-ban (2004)

42

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

43

1. Baron Crespo-ajánlás A6-0030/2005 - Állásfoglalás

43

2. Evans-jelentés A6-0024/2005 - (8) bekezdés

44

3. Evans-jelentés A6-0024/2005 - Állásfoglalás

46

4. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - 29. módosítás

47

5. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - 3. módosítás

49

6. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - 4. módosítás

51

7. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - 3. módosítás

52

8. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - 4. módosítás

54

9. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - 23. módosítás

56

10. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - 24. módosítás

57

11. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - 25. módosítás

59

12. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - 27. módosítás

60

13. In 't Veld-jelentés A6-0034/2005 - Állásfoglalás

62

14. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 20. módosítás

64

15. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 21. módosítás

65

16. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 3. módosítás

67

17. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 22. módosítás

68

18. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 9. módosítás

70

19. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 10. módosítás

72

20. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 29. módosítás

73

21. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - (12) bekezdés

75

22. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 6. módosítás

76

23. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 7. módosítás

78

24. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - 19. módosítás

80

25. Goebbels-jelentés A6-0026/2005 - Állásfoglalás

81

26. Karas-jelentés A6-0025/2005 - 6. módosítás, 1. rész

83

27. Rapport Karas A6-0025/2005 - 6. módosítás, 2. rész

84

28. Rapport Karas A6-0025/2005 - 7. módosítás

86

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2005)0019
Járművek kezelőszervei, ellenőrző- és visszajelző lámpái (jóváhagyás) ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a kezelőszervek, ellenőrző- és visszajelző lámpák elhelyezésével és jelölésével összefüggő, a gépjárművek jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló rendelet-tervezetével kapcsolatos európai közösségi álláspontról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0449 — 15633/2004 — C6-0032/2005 — 2004/0134(AVC))

88

P6_TA(2005)0020
Járművek fűtési rendszere (típusjóváhagyás) ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a fűtési rendszerek és a gépjárművek fűtési rendszerét illető típus-jóváhagyásáról szóló rendelet-tervezetével kapcsolatos európai közösségi álláspontról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0450 — 15634/2004 — C6-0033/2005 — 2004/0135(AVC))

88

P6_TA(2005)0021
EK/Románia közötti társulási megállapodás ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Románia közötti társulást létrehozó Európa-megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételét szolgáló kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (13165/2004 — C6-0206/2004 — 2004/0814(AVC))

89

P6_TA(2005)0022
EK/Bulgária közötti társulási megállapodás ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulást létrehozó Európa-megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételét szolgáló kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (13163/2004 — C6-0207/2004 — 2004/0815(AVC))

90

P6_TA(2005)0023
Megállapodás az EK/Sváci Államszövetség között a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés programról *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az audiovizuális területen a Svájci Államszövetségnek a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés közösségi programokban való részvétele feltételeinek meghatározásáról és egy záróokmányról szóló, a Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0649 — C6-0174/2004 — 2004/0230(CNS))

90

P6_TA(2005)0024
Koldo Gorostiaga úr kérelme parlamenti mentelmi jogának fenntartása iránt

Az Európai Parlament határozata a Koldo Gorostiaga úr parlamenti mentelmi jogának és előjogainak fenntartására irányuló kérelméről (2004/2102(IMM))

91

P6_TA(2005)0025
Rövid távú statisztikák ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a rövid távú statisztikákra vonatkozó 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2003)0823 — C6-0028/2004 — 2003/0325(COD))

92

P6_TC1-COD(2003)0325

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 22-én került elfogadásra a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2005/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

92

MELLÉKLET

95

P6_TA(2005)0026
A Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszere *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszerének létrehozásáról szóló 1035/2001/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0528 — C6-0114/2004 — 2004/0179(CNS))

105

P6_TA(2005)0027
EK/Svájc közötti megállapodás a pénzügyi csalás elleni küzdelemről *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a csalás és a pénzügyi érdekeiket befolyásoló minden más illegális tevékenység ellen irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0559 — C6-0176/2004 — 2004/0187(CNS))

106

P6_TA(2005)0028
Együttműködési megállapodás az Andorrai Hercegséggel ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Andorrai Hercegségre vonatkozó együttműködési megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0456 — C6-0214/2004 — 2004/0136(AVC))

106

P6_TA(2005)0029
Bűnügyi nyilvántartásból származó adatok cseréje *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hatósági erkölcsi bizonyítványokra voantkozó információcseréről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0664 — C6-0163/2004 — 2004/0238(CNS))

107

P6_TA(2005)0030
A büntető igazságszolgáltatás minősége az Európai Unióban

Az Európai Parlament ajánlása a Tanácshoz intézett, a büntető igazságszolgáltatás minőségéről és a büntetőjognak a tagállamokban történő összehangolásáról szóló ajánlási javaslatáról (2005/2003(INI))

109

P6_TA(2005)0031
A Kultúra Európai fővárosa 2005-2019-ben ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Kultúra Európai Fővárosa eseménysorozat 2005-2019. évekre szóló közösségi cselekvési programjának megállapításáról szóló 1419/1999/EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (12029/1/2004 — C6-0161/2004 — 2003/0274(COD))

113

P6_TA(2005)0032
Versenypolitika (2003)

Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság 2003. évi, versenypolitikáról szóló XXXIII. jelentéséről (2004/2139(INI))

114

P6_TA(2005)0033
Közszolgáltatási kompenzáció formájában nyújtott állami támogatás

Az Európai Parlament állásfoglalása a közszolgáltatási kompenzáció formájában nyújtott állami támogatásokról (2004/2186(INI))

117

P6_TA(2005)0034
Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai gazdaság helyzetéről - az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásról szóló előkészítő jelentésről (2004/2269(INI))

128

P6_TA(2005)0035
Államháztartás a GMU-ban (2004)

Az Európai Parlament állásfoglalása az Államháztartás a GMU-ban - 2004 című bizottsági közleményről (2004/2268(INI))

132

2005. február 23., szerda

(2005/C 304 E/03)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

135

1. Az ülés megnyitása

135

2. In memoriam

135

3. Az Elnökség nyilatkozata

135

4. Köszöntés

135

5. Az Európai Unió kapcsolatai a földközi-tengeri térséggel (vita)

135

6. Emberi jogok (Genf, 2005. március 14-április 22.) (vita)

136

7. Szavazások órája

136

7. 1. EU/Egyiptom közötti euro-mediterrán megállapodás *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

136

7. 2. Közösségi Vámkódex ***II (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

137

7. 3. Vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikák ***I (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

137

7. 4. Tengerészek személyazonosító iratai * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

137

7. 5. Szennyezési jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetése ***II (szavazás)

138

7. 6. Vezetői engedélyek ***I (szavazás)

138

8. Ünnepélyes ülés - Ukrajna

138

9. Szavazások órája (folytatás)

138

9. 1. Folyami közlekedési információs szolgáltatások ***I (szavazás)

138

9. 2. Tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerése ***I (szavazás)

139

9. 3. Közösségi Halászati Ellenőrzési Hivatal * (szavazás)

139

9. 4. Környezetvédelem és egészségügy (2004-2010) (szavazás)

139

9. 5. Az Európai Unió kapcsolatai a földközi-tengeri térséggel (szavazás)

140

10. A szavazáshoz fűzött indokolások

140

11. A szavazatok helyesbítései

140

12. Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

141

13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

141

14. Emberi jogok (Genf, 2005. március 14-április 22.) (a vita folytatása)

141

15. Moldáviai választások (vita)

141

16. Fellépés az éhezés és szegénység ellen (vita)

142

17. A WTO textil és ruházati megállapodásának lejárta (vita)

143

18. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

144

19. Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai ***II (vita)

144

20. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem (2002) (vita)

145

21. Acélipar (vita)

145

22. A következő ülés napirendje

146

23. Az ülés berekesztése

146

JELENLÉTI ÍV

147

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

149

1. EU/Egyiptom közötti euro-mediterrán megállapodás ***

149

2. Közösségi Vámkódex ***II

149

3. Vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikák ***I

150

4. Tengerészek személyazonosító iratai *

150

5. Szennyezési jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetése ***II

150

6. Vezetői engedélyek ***I

151

7. Folyami közlekedési információs szolgáltatások ***I

154

8. Tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerése ***I

155

9. Közösségi Halászati Ellenőrzési Hivatal *

155

10. Környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv 2004-2010

156

11. EU kapcsolatok a mediterrán térséggel

157

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

159

1. Wortmann-Kool-ajánlás A6-0015/2005 - 37. módosítás

159

2. Grosch-jelentés A6-0016/2005 - 80. módosítás

160

3. Grosch-jelentés A6-0016/2005 - 81. módosítás

162

4. Grosch-jelentés A6-0016/2005 - 108. módosítás

163

5. Grosch-jelentés A6-0016/2005 - 109. módosítás

165

6. Grosch-jelentés A6-0016/2005 - 110. módosítás

167

7. Grosch-jelentés A6-0016/2005 - 121. módosítás

168

8. Grosch-jelentés A6-0016/2005 - Állásfoglalás

170

9. Sommer-jelentés A6-0055/2004 - 53. módosítás, 2. rész

172

10. Robert Evans-jelentés A6-0057/2004 - 32. módosítás, 2. rész

173

11. Robert Evans-jelentés A6-0057/2004 - Állásfoglalás

175

12. Ries-jelentés A6-0008/2005 - 2. módosítás, 1. rész

176

13. Ries-jelentés A6-0008/2005 - 4. módosítás

178

14. Ries-jelentés A6-0008/2005 - Állásfoglalás

179

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2005)0036
EK/Egyiptom közötti euro-mediterrán megállapodás ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5100/2005 — COM(2004)0428 — C6-0027/2005 — 2004/0131(AVC))

182

P6_TA(2005)0037
Közösségi Vámkódex ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (12060/2/2004 — C6-0211/2004 — 2003/0167(COD))

182

P6_TA(2005)0038
A vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikák ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalati szakképzésekre vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0095 — C5-0083/2004 — 2004/0041(COD))

183

P6_TC1-COD(2004)0041

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 23-án került elfogadásra a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló …/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

184

P6_TA(2005)0039
Tengerészek személyazonosító iratai *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a tengerészek személyazonosító iratairól szóló egyezményének ratifikálására a Közösség érdekében történő felhatalmazásáról (185. számú egyezmény) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0530 — C6-0167/2004 — 2004/0180(CNS))

189

P6_TA(2005)0040
Szennyezési jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetése ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (11964/3/2004 — C6-0157/2004 — 2003/0037(COD))

190

P6_TC2-COD(2003)0037

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. február 23-án került elfogadásra a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

190

MELLÉKLET

A 2. cikk (2) bekezdésében említett olaj és más ártalmas folyékony anyagok kibocsátására vonatkozó Marpol 73/78 szabályok hivatkozási célú összefoglalása

196

I. rész: Olaj (Marpol 73/78, I. melléklet)

196

II. rész: Ártalmas folyékony anyagok (Marpol 73/78, II. melléklet)

199

P6_TA(2005)0041
Vezetői engedélyek ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vezetői engedélyről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0621 — C5-0610/2003 — 2003/0252(COD))

202

P6_TC1-COD(2003)0252

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 23-én került elfogadásra a vezetői engedélyekről szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

203

I. MELLÉKLET

A KÖZÖSSÉGI VEZETŐI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

216

II. MELLÉKLET

225

III. MELLÉKLET

A GÉPI MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰVEK VEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FIZIKAI ÉS SZELLEMI ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYEI

234

IV. MELLÉKLET

A VEZETŐI ENGEDÉLYRE VIZSGÁZTATÓK ALAPKÉPESÍTÉSE ÉS RENDSZERES KÉPZÉSE

238

V. MELLÉKLET

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS (PÓTKOCSIS NEHÉZ-TEHERGÉPJÁRMŰVEK)

241

VI. MELLÉKLET

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS (LAKÓAUTÓK)

242

VII. MELLÉKLET

GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS (MOTORKERÉKPÁR KATEGÓRIÁK)

242

VIII. MELLÉKLET

242

IX. MELLÉKLET

MEGFELELŐSÉGI TÁBLÁZAT

243

P6_TA(2005)0042
Folyami közlekedési információs szolgáltatások ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közösségi belvízi utakon történő harmonizált folyami közlekedési információs szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0392 — C6-0042/2004 — 2004/0123(COD))

245

P6_TC1-COD(2004)0123

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 23-án került elfogadásra a közösségi belvízi utakra vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

245

I. MELLÉKLET

AZ ADATOKRA VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

251

II. MELLÉKLET

A RIS-IRÁNYMUTATÁSOKRA ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ ELVEK

252

P6_TA(2005)0043
Tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerése ***I

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0311 — C6-0033/2004 — 2004/0098(COD))

253

P6_TC1-COD(2004)0098

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 23-én került elfogadásra a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

254

P6_TA(2005)0044
Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása egy közösségi halászati ellenőrző hivatal létrehozásáról, valamint a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0289 — C6-0021/2004 — 2004/0108(CNS))

258

P6_TA(2005)0045
Környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv 2004-2010

Az Európai Parlament állásfoglalása a környezetvédelem és az egészségügy terén 2004 és 2010 között megvalósítandó európai cselekvési tervről (2004/2132(INI))

264

P6_TA(2005)0046
Az EU és a Mediterrán térség közötti kapcsolatok

Az Európai Parlament állásfoglalása az euro-mediterrán partnerségről

269

2005. február 24., csütörtök

(2005/C 304 E/04)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

273

1. Az ülés megnyitása

273

2. Dokumentumok benyújtása

273

3. Kutatásra fordítandó költségvetési források (vita)

274

4. Hajók eljuttatása a 2004-es szökőár sújtotta országokba (vita)

274

5. A Tanács közös álláspontjainak közlése

274

6. Köszöntés

275

7. Szavazások órája

275

7. 1. Korlátozó intézkedések egyes elefáncsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

275

7. 2. Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai ***II (szavazás)

275

7. 3. Hajók eljuttatása a 2004-es szökőár sújtotta országokba * (szavazás)

275

7. 4. Acélipar (szavazás)

276

7. 5. Emberi jogok (Genf, 2005. március 14-április 22.) (szavazás)

276

7. 6. Fellépés az éhezés és szegénység ellen (szavazás)

277

7. 7. A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja (2005) (szavazás)

277

7. 8. Szociális világfórum, Gazdasági világfórum (szavazás)

278

7. 9. Moldáviai választások (szavazás)

278

7. 10. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem (2002) (szavazás)

278

8. A szavazáshoz fűzött indokolások

278

9. A szavazatok helyesbítései

279

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

280

11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről

280

11. 1. Togo (vita)

280

11. 2. Nepál (vita)

280

11. 3. Sierra Leone-i különleges bíróság (SLKB) Charles Taylor ügy (vita)

280

12. Szavazások órája

281

12. 1. Togo (szavazás)

281

12. 2. Nepál (szavazás)

281

12. 3. Sierra Leonei különleges bíróság, Charles Taylor ügy (szavazás)

281

13. A szavazatok helyesbítései

282

14. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

282

15. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

282

16. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

284

17. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

285

18. A következő ülések időpontjai

285

19. Az ülés elnapolása

285

JELENLÉTI ÍV

286

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

287

1. Korlátozó intézkedések, tekintettel az elefántcsontparti helyzetre *

287

2. Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai ***II

287

3. Hajók eljuttatása a 2004-es szökőár sújtotta országokba *

288

4. Acélipar

289

5. Emberi jogok (Genf, 2005. március 14-április 22.)

289

6. Fellépés az éhezés és szegénység ellen

291

7. A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja (2005)

292

8. Szociális világfórum, Gazdasági világfórum

296

9. Választások Moldáviában

296

10. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem *

297

11. Togo

298

12. Nepál

298

13. Sierra Leone-i különleges bíróság: Charles Taylor ügy

299

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

300

1. Tanácsi rendelet C6-0036/2005 - Cunami - Állásfoglalás

300

2. RC - B6-0091/2005 - Acélipar - 1. módosítás

301

3. RC - B6-0091/2005 - Acélipar - Állásfoglalás

303

4. B6-0086/2005 - Emberi jogok - 8. módosítás/rév.

304

5. B6-0086/2005 - Emberi jogok - 12. módosítás

306

6. B6-0086/2005 - Emberi jogok - 14. módosítás

307

7. RC - B6-0103/2005 - Éhezés és szegénység - 1. módosítás, 1. rész

308

8. RC - B6-0103/2005 - Éhezés és szegénység - 2. módosítás

310

9. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - 11. módosítás

311

10. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - 12. módosítás

313

11. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - 13. módosítás

314

12. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (6) bekezdés

315

13. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - 7. módosítás

317

14. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (24) bekezdés, 3. rész

318

15. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (40) bekezdés

320

16. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (42) bekezdés

321

17. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (57) bekezdés

322

18. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (71) bekezdés

324

19. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (83) bekezdés, 1. rész

325

20. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (83) bekezdés, 2. rész

327

21. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (89) bekezdés, 1. rész

328

22. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (89) bekezdés, 2. rész

329

23. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (89) bekezdés, 3. rész

331

24. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - (89) bekezdés, 4. rész

332

25. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - E. preambulumbekezdés

333

26. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - I. preambulumbekezdés

335

27. RC - B6-0106/2005 - Jogalkotási program - Állásfoglalás

336

28. RC - B6-0092/2005 - Világfórum - Állásfoglalás

337

29. Maštálka-jelentés A6-0029/2005 - 1. módosítás

339

30. Maštálka-jelentés A6-0029/2005 - (19) bekezdés

340

31. Maštálka-jelentés A6-0029/2005 - 4. módosítás

341

32. Maštálka-jelentés A6-0029/2005 - (27) bekezdés

342

33. Maštálka-jelentés A6-0029/2005 - (29) bekezdés

344

34. RC - B6-0126/2005 - Togo - Állásfoglalás

345

35. RC - B6-0130/2005 - Nepál - 3. módosítás

345

36. RC - B6-0130/2005 - Nepál - 1. módosítás

346

37. RC - B6-0130/2005 - Nepál - 2. módosítás

346

38. RC - B6-0125/2005 - Sierra Leone - Állásfoglalás

347

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2005)0047
Korlátozó intézkedések egyes elefántcsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0842 — 15518/2004 — C6-0023/2005 — 2004/0286(CNS))

348

P6_TA(2005)0048
Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról) irányuló tanácsi közös álláspontról (11630/2/2004 — C6-0190/2004 — 2003/0134(COD))

351

P6_TC2-COD(2003)0134

Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. február 24-én került elfogadásra a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK, és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról) elfogadására tekintettel

351

I. MELLÉKLET

MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT TISZTESSÉGTELENNEK MINŐSÜLŐ KERESKEDELMI GYAKORLATOK

366

II. MELLÉKLET

KÖZÖSSÉGI JOGI RENDELKEZÉSEK A REKLÁMOZÁS ÉS KERESKEDLMI KOMMUNIKÁCIÓ SZABÁLYAINAK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓAN

368

P6_TA(2005)0049
Hajók átadása a 2004-es szökőár sújtotta országoknak

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi szökőár által sújtott országok részére történő hajóátadásokra vonatkozó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2005)0036 — C6-0036/2005 — 2005/0005(CNS))

369

P6_TA(2005)0050
Az acélágazat

Az Európai Parlament állásfoglalása az acélágazat jövőjéről

373

P6_TA(2005)0051
Emberi jogok (Genf, 2005. március 14-től április 22-ig)

Az Európai Parlament állásfoglalása az EU-nak az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 2005. március 14-től április 22-ig Genfben tartandó 61. ülésszakával kapcsolatos prioritásairól és ajánlásairól

375

P6_TA(2005)0052
Fellépés az éhezés és szegénység ellen

Az Európai Parlament állásfoglalása az éhezés és a szegénység elleni fellépésről

383

P6_TA(2005)0053
A Bizottság 2005-ös jogalkotási és munkaprogramja

Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság 2005-ös jogalkotási és munkaprogramjáról

386

P6_TA(2005)0054
A Szociális Világfórum és a Gazdasági Világfórum

Az Európai Parlament állásfoglalása a Szociális Világfórumról és a Gazdasági Világfórumról

396

P6_TA(2005)0055
Választások Moldovában

Az Európai Parlament állásfoglalása a Moldovában tartandó parlamenti választásokról

398

P6_TA(2005)0056
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem

Az Európai Parlament állásfoglalása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem elősegítéséről (2004/2205(INI))

400

P6_TA(2005)0057
Togo

Az Európai Parlament állásfoglalása Togóról

405

P6_TA(2005)0058
Nepál

Az Európai Parlament állásfoglalása Nepálról

407

P6_TA(2005)0059
A Sierra Leone-i különleges bíróság: Charles Taylor ügye

Az Európai Parlament állásfoglalása a Sierra Leone-i különleges bíróságról: Charles Taylor ügye

408
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal