Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 247E
48. évfolyam
2005. október 6.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

2005. január 10., hétfő

(2005/C 247 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülésszak folytatása

1

2. Az Elnökség nyilatkozata

1

3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

4. Dokumentumok benyújtása

2

5. Petíciók

5

6. Előirányzatok átcsoportosítása

6

7. Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

6

8. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

7

9. A Tanács jóváhagyja a Parlament által első olvasatban elfogadott álláspontokat (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

7

10. Ügyrend

7

11. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

8

12. Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye (UNFCCC) (vita)

8

13. Gépjármű-felelősségbiztosítás ***II (vita)

9

14. Eladásösztönzés a belső piacon (vita)

9

15. A következő ülés napirendje

10

16. Az ülés berekesztése

10

JELENLÉTI ÍV

11

2005. január 11., kedd

(2005/C 247 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

12

1. Az ülés megnyitása

12

2. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

12

3. Dokumentumok benyújtása

12

4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

13

5. Európai alkotmány (vita)

14

6. Szavazások órája

14

6. 1. PEACE Program *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

15

6. 2. Az Európai Ombudsman megválasztása

15

7. A szavazáshoz fűzött indokolások

16

8. A szavazatok helyesbítései

16

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

16

10. Európai alkotmány (a vita folytatása)

16

11. Zöld könyv a munkavállalási célú befogadásról (vita)

17

12. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

17

13. A következő ülés napirendje

18

14. Az ülés berekesztése

18

JELENLÉTI ÍV

19

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

21

PEACE-program ***

21

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

22

1. Nicholson-ajánlás A6-0001/2005 - Állásfoglalás

22

2. Az Ombudsman megválasztása - titkos szavazás

23

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2005)0001
PEACE-program ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a strukturális alapokra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1260/1999/EK rendeletnek a PEACE-program időtartamának meghosszabbítása és új kötelezettségvállalási előirányzatok jóváhagyása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0631 — 16064/2004 — C6-0252/2004 — 2004/0224(AVC))

25

P6_TA(2005)0002
Az európai ombudsman kinevezése

Az Európai Parlament határozata az Európai Ombudsman kinevezéséről

25

MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

26

2005. január 12., szerda

(2005/C 247 E/03)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

27

1. Az ülés megnyitása

27

2. A luxemburgi elnökség programja (vita)

27

3. Az Európai Unió segélye az ázsiai cunami áldozatai részére (vita)

27

4. Szavazások órája

28

4. 1. Gépjármű-felelősségbiztosítás ***II (szavazás)

28

4. 2. Európai alkotmány (szavazás)

28

5. A szavazáshoz fűzött indokolások

29

6. A szavazatok helyesbítései

29

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

30

8. Az Európai Unió segélye az indiai-óceáni cunami áldozatai részére (a vita folytatása)

31

9. Transzatlanti kapcsolatok (vita)

31

10. A fejlődő országok adósságai (vita)

32

11. A Parlament tagjai

33

12. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

33

13. A következő ülés napirendje

34

14. Az ülés berekesztése

34

JELENLÉTI ÍV

35

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

37

1. Gépjármű-felelősségbiztosítás ***II

37

2. Európai alkotmány

38

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

40

1. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - 20. módosítás

40

2. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (1) bekezdés

41

3. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (2) bekezdés, k)

43

4. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - 11. módosítás

45

5. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (3) bekezdés a) pont

47

6. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (3) bekezdés b) pont

48

7. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (3) bekezdés c) pont, 1. rész

50

8. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (3) bekezdés c) pont, 2. rész

52

9. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (3) bekezdés d) pont, 3. rész

53

10. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (3) bekezdés d) pont, 4. rész

55

11. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - 13. módosítás

57

12. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - 15. módosítás

59

13. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (4) bekezdés d) pont

60

14. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - (6) bekezdés

62

15. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - 8. módosítás

64

16. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - 17. módosítás

65

17. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - 9. módosítás

67

18. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - B. preambulumbekezdés

69

19. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - 3. módosítás

70

20. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - 4. módosítás

72

21. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - F. Preambulumbekezdés

74

22. Corbett/Méndez de Vigo-jelentés A6-0070/2004 - Állásfoglalás

75

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2005)0003
Gépjármű-felelősségbiztosítás ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 72/166/EGK, a 84/5/EGK, a 88/357/EGK és a 90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (16182/2/2003 — C6-0112/2004 — 2002/0124(COD))

78

P6_TC2-COD(2002)0124

Az európai parlament álláspontja amely második olvasatban 2005. január 12-én került elfogadásra a gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 90/232/EGK tanácsi irányelv, valamint 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2005/…/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

78

P6_TA(2005)0004
Az európai alkotmány

Az Európai Parlament állásfoglalása az európai alkotmányt létrehozó szerződésről (2004/2129(INI))

88

2005. január 13., csütörtök

(2005/C 247 E/04)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

94

1. Az ülés megnyitása

94

2. Az ukrajnai választások eredménye (vita)

94

3. A Tanács közös álláspontjainak közlése

95

4. A Bizottság nyelvtanárainak elbocsátása (vita)

95

5. A bizottságok tagjai

95

6. Szavazások órája

96

6. 1. Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye (UNFCCC) (szavazás)

96

6. 2. Az Európai Unió segélye az ázsiai cunami áldozatai részére (szavazás)

96

6. 3. Transzatlanti kapcsolatok (szavazás)

97

6. 4. A fejlődő országok adósságai (szavazás)

97

6. 5. Az ukrajnai választások eredménye (szavazás)

97

7. A szavazáshoz fűzött indokolások

98

8. A szavazatok helyesbítései

98

9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

99

10. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről

99

10. 1. Tibet: Tenzin Delek Rinpoché ügye (vita)

99

10. 2. Kínzás Iránban (vita)

100

10. 3. Nőkkel és gyermekekkel való bánásmód Kambodzsában (vita)

100

11. A Parlament tagjai

100

12. Szavazások órája

100

12. 1. Tibet: Tenzin Delek Rinpoché ügye (szavazás)

100

12. 2. Kínzás Iránban (szavazás)

101

12. 3. Nőkkel és gyermekekkel való bánásmód Kambodzsában (szavazás)

101

13. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

102

14. Előirányzatok átcsoportosítása

104

15. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

105

16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

105

17. A következő ülések időpontjai

106

18. Az ülés elnapolása

106

JELENLÉTI ÍV

107

1. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

109

1. Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye (UNFCCC)

109

2. Az Európai Unió segélye az ázsiai cunami áldozatai részére

110

3. Transzatlanti kapcsolatok

111

4. Fejlődő országok adóssága

112

5. Az ukrajnai választások eredménye

113

6. Tenzin Delek Rinpoché ügye - Tibet

114

7. Kínzás Iránban

114

8. Nőkkel és gyermekekkel való bánásmód Kambodzsában

115

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

116

1. B6-0032/2005 - Klímaváltozás - 2. módosítás

116

2. B6-0032/2005 - Klímaváltozás - 1. módosítás

117

3. B6-0032/2005 - Klímaváltozás - Állásfoglalás

119

4. RC - B6-0034/2005 - Cunami - 15. módosítás

120

5. RC - B6-0034/2005 - Cunami - 16. módosítás

121

6. RC - B6-0034/2005 - Cunami - 17. módosítás

123

7. RC - B6-0034/2005 - Cunami - 18. módosítás

124

8. RC - B6-0034/2005 - Cunami - 19. módosítás

126

9. RC - B6-0034/2005 - Cunami - 20. módosítás

127

10. RC - B6-0034/2005 - Cunami - Állásfoglalás

129

11. RC - B6-0021/2005 - Transzatlanti kapcsolatok - 6. módosítás

130

12. RC - B6-0021/2005 - Transzatlanti kapcsolatok - 7. módosítás

132

13. RC - B6-0021/2005 - Transzatlanti kapcsolatok - Állásfoglalás

133

14. RC - B6-0023/2005 - Fejlődő országok adóssága - 3. módosítás

134

15. RC - B6-0023/2005 - Fejlődő országok adóssága - 4. módosítás

136

16. RC - B6-0023/2005 - Fejlődő országok adóssága - 5. módosítás

137

17. RC - B6-0023/2005 - Fejlődő országok adóssága - Állásfoglalás

139

18. RC - B6-0038/2005 - Ukrajna - Állásfoglalás

140

19. RC - B6-0037/2005 - Tibet - Állásfoglalás

141

20. RC - B6-0036/2005 - Irán - Állásfoglalás

142

21. RC - B6-0035/2005 - Kambodzsa - Állásfoglalás

143

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2005)0005
Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezménye (UNFCCC)

Az Európai Parlament állásfoglalása az éghajlatváltozásról szóló Buenos Aires-i konferencia eredményéről

144

P6_TA(2005)0006
Az EU segélye az indiai-óceáni szökőár áldozatai részére

Az Európai Parlament állásfoglalása az Indiai-óceán térségében nemrég bekövetkezett szökőár katasztrófáról

147

P6_TA(2005)0007
Transzatlanti kapcsolatok

Az Európai Parlament állásfoglalása a transzatlanti kapcsolatokról

151

P6_TA(2005)0008
A fejlődő országok adósságának könnyítése

Az Európai Parlament állásfoglalása a fejlődő országok adósságának könnyítéséről

153

P6_TA(2005)0009
Az ukrajnai választások eredménye

Az Európai Parlament állásfoglalása az ukrajnai választások eredményéről

155

P6_TA(2005)0010
Tibet: Tenzin Delek Rinpoche ügye

Az Európai Parlament állásfoglalása Tibetről

158

P6_TA(2005)0011
Kínzás Iránban

Az Európai Parlament állásfoglalása Iránról

159

P6_TA(2005)0012
Nőkkel és gyermekekkel való bánásmód Kambodzsában

Az Európai Parlament állásfoglalása a kambodzsai nő- és gyermekkereskedelemről

161

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal