Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ISSN 1725-518X

C 226E
48. évfolyam
2005. szeptember 15.Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények


Közleményszám

Tartalom

Oldal

I (Közlemények)

EURÓPAI PARLAMENT

2004. december 13., hétfő

(1957/C 226 E/01)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

1

1. Az ülésszak folytatása

1

2. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

1

3. Dokumentumok benyújtása

2

4. A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

5

5. Petíciók

5

6. Előirányzatok átcsoportosítása

6

7. A Tanács jóváhagyja a Parlament által első olvasatban elfogadott álláspontokat (az Eljárási Szabályzat 66. cikke)

8

8. Ügyrend

8

9. Egyperces felszólalások jelentős politikai kérdésekben

9

10. Törökország csatlakozás irányába tett előrelépései (vita)

9

11. A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes kerete (Europass) ***II (vita)

10

12. A következő ülés napirendje

11

13. Az ülés berekesztése

11

JELENLÉTI ÍV

12

2004. december 14., kedd

(1957/C 226 E/02)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

13

1. Az ülés megnyitása

13

2. Dokumentumok benyújtása

13

3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

16

4. EU/Oroszország csúcstalálkozó (benyújtott állásfoglalási indítványok)

17

5. Politikai stratégiai iránymutatások (vita)

17

6. A Szaharov-díj átadása (ünnepi ülés)

18

7. Szavazások órája

18

7. 1. A Gazdasági és Szociális Bizottsággal való konzultációra irányuló kérelem a Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap tárgyában (az Eljárási Szabályzat 117. cikke)

18

7. 2. A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem a ERFA, ESZA és Kohéziós alapok tárgyában (az Eljárási Szabályzat 118. cikke)

19

7. 3. A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem a ERFA tárgyában (az Eljárási Szabályzat 118. cikke)

19

7. 4. A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem a Kohéziós Alap tárgyában (az Eljárási Szabályzat 118. cikke)

19

7. 5. A Régiók Bizottságával való konzultációra irányuló kérelem az Európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulás tárgyában (az Eljárási Szabályzat 118. cikke)

19

7. 6. Kiegészítő jegyzőkönyv az EU/Mexikó gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

19

7. 7. Kiegészítő jegyzőkönyv az EU/San Marino együttműködési és vámuniós megállapodáshoz * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

20

7. 8. A Közösségen belüli forgalmazásra szánt szarvasmarhafélék spermájának tárolása * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

20

7. 9. Vidékfejlesztési támogatás * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

20

7. 10. Mezőgazdasági termelők támogatása/Tej és tejtermékek * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

21

7. 11. Horvátország tagjelölt státusza * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

21

7. 12. A statisztika területére vonatkozó megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

21

7. 13. Euro-mediterrán partnerség * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

21

7. 14. Hitelbiztosítás, hitelgaranciák és pénzügyi hitelek * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

22

7. 15. Kőolaj és/vagy kőolajtermék-készletezés * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

22

7. 16. A Balti-tenger és a Baeltek vizeiben élő erőforrások halászata és védelme * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

22

7. 17. Konvent az Európai Unió jövőjéről (2003-as mentesítés) *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

22

7. 18. Közösségi garancia az EBB részére * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

23

7. 19. EU/Srí Lanka megállapodás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

23

7. 20. A 77/388/EK irányelv alkalmazása a csatlakozás okán * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

23

7. 21. Írországért Nemzetközi Alap * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

23

7. 22. Rainer Wieland parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

24

7. 23. Mandátumvizsgálat (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

24

7. 24. A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes kerete (Europass) ***II (szavazás)

24

8. Szavazáshoz fűzött indokolások

24

9. A szavazatok helyesbítései

24

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

25

11. Napirend

25

12. A 2005-ös költségvetés tervezete, Tanács által módosított változat (valamennyi szakasz) - A rugalmassági eszköz igénybevétele (vita)

25

13. Pénzügyi távlatok (vita)

26

14. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

26

15. Pénzügyi távlatok (a vita folytatása)

27

16. Menekültügyi eljárás és a származási területeken történő védelem (vita)

27

17. Az EU kábítószerellenes stratégiája (2005-2012) (vita)

28

18. Növényvédőszer-maradékok ***II (vita)

28

19. A következő ülés napirendje

28

20. Az ülés berekesztése

28

JELENLÉTI ÍV

29

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

31

1. A Gazdasági és Szociális Bizottság konzultációra irányuló kérelme - Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alap

31

2. A Régiók Bizottságának konzultációra irányuló kérelme - ERFA, ESZA és Kohéziós Alapok

31

3. A Régiók Bizottságának konzultációra irányuló kérelme - ERFA

32

4. A Régiók Bizottságának konzultációra irányuló kérelme - Kohéziós Alap

32

5. A Régiók Bizottságának konzultációra irányuló kérelme - Európai határokon átnyúló együttműködési csoportosulás

32

6. Kiegészítő jegyzőkönyv az EU/Mexikó gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz ***

32

7. Kiegészítő jegyzőkönyv az EU/San Marino együttműködési és vámuniós megállapodáshoz *

32

8. A Közösségen belüli forgalmazásra szánt szarvasmarhafélék spermájának tárolása *

32

9. Vidékfejlesztési támogatás *

33

10. Mezőgazdasági termelők támogatása/Tej és tejtermékek *

33

11. Horvátország tagjelölt státusza *

33

12. A statisztika területére vonatkozó megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között *

33

13. Európa és a mediterrán térség közötti partnerség *

33

14. Hitelbiztosítás, hitelgaranciák és pénzügyi hitelek *

33

15. Kőolaj és/vagy kőolajtermék-készletezés *

34

16. Az Európai Közösségek kilépése a Balti Halászati Egyezségből *

34

17. Konvent az Európai Unió jövőjéről (2003-as mentesítés) ***

34

18. Közösségi garancia az EBB részére *

34

19. EU/Srí Lanka megállapodás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról *

34

20. A 77/388/EK irányelv alkalmazása a csatlakozás okán *

34

21. Írországért Nemzetközi Alap *

35

22. Rainer Wieland parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

35

23. Mandátumvizsgálat

35

24. A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes kerete (Europass) ***II

35

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

36

Daul-jelentés A6-0034/2004 - Állásfoglalás

36

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0077
Kiegészítő jegyzőkönyv az EU/Mexikó megállapodáshoz ***

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség és tagországai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti Gazdasági Partnerségi, Politikai Koordinációs és Együttműködési Megállapodáshoz fűzött, a Cseh Köztársaság, a az Észt Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történt csatlakozásának figyelembe vételével kapcsolatos kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0270 — C6-0019/2004 — 2004/0085(AVC))

38

P6_TA(2004)0078
Kiegészítő jegyzőkönyv az EU/San Marino megállapodáshoz *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és a San Marino Köztársaság közötti együttműködésről és vámunióról szóló megállapodáshoz csatolandó, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásával kapcsolatos jegyzőkönyvnek az Európai Közösség és tagállamai nevében történő elfogadására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0258 — C6-0048/2004 — 2004/0083(CNS))

39

P6_TA(2004)0079
A Közösségen belüli forgalmazásra szánt szarvasmarhasperma tárolása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 87/328/EGK irányelvnek a Közösségen belüli forgalmazásra szánt szarvasmarhasperma tárolása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0563 — C6-0117/2004 — 2004/0188(CNS))

39

P6_TA(2004)0080
Vidékfejlesztési támogatás *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0652 — C6-0162/2004 — 2004/0234(CNS))

40

P6_TA(2004)0081
Mezőgazdasági termelők támogatása/Tej és tejtermékek *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK rendelet, másrészről a tej- és tejtermékágazatban illeték megállapításáról szóló 1788/2003/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0710 — C6-0170/2004 — 2004/0253(CNS))

41

P6_TA(2004)0082
Horvátország tagjelölt státusza *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 3906/89/EGK rendelet, az 1267/1999/EK rendelet, az 1268/1999/EK rendelet és a 2666/2000/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról, Horvátország tagjelölt státuszának figyelembevétele érdekében (COM(2004)0732 — C6-0199/2004 — 2004/0260(CNS))

41

P6_TA(2004)0083
A statisztika területére vonatkozó megállapodás az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a statisztika területén kötendő megállapodásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0645 — C6-0175/2004 — 2004/0227(CNS))

42

P6_TA(2004)0084
Euro-Mediterrán partnerség *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Euro-Mediterrán Partnerség keretében végrehajtott gazdasági és társadalmi szerkezeti reformokat kísérő pénzügyi és technikai intézkedésekről (MEDA) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2004)0077 — C5-0091/2004 — 2004/0024(CNS))

42

P6_TA(2004)0085
Hitelbiztosítás, hitelgaranciák és pénzügyi hitelek *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hitelbiztosítással, a hitelgaranciával és a pénzügyi hitelekkel kapcsolatos konzultációs és tájékoztatási eljárásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2004)0159 — C6-0015/2004 — 2004/0056(CNS))

43

P6_TA(2004)0086
Kőolaj és/vagy kőolajtermék-készletezés *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamok minimális kőolaj és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (egységes szerkezetbe foglalt változat) (COM(2004)0035 — C5-0063/2004 — 2004/0004(CNS))

44

P6_TA(2004)0087
Az EK visszalépése a Balti-tengeri halászati egyezménytől *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása Balti-tenger és a Baeltek vizeiben élő erőforrások halászatáról és védelméről szóló egyezménytől való európai közösségi visszalépésről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0577 — C6-0113/2004 — 2004/0197(CNS))

44

P6_TA(2004)0088
Konvent az Európai Unió jövőjéről (2003-as mentesítés) ***

Az Európai Parlament állásfoglalása a tagállamok kormányképviselőinek határozatáról a Konvent főtitkárának a Konventnek a 2003-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetése végrehajtása tekintetében fennálló felelőssége alóli mentesítéséről (C6-0210/2004 — 2004/2177(AVC))

45

P6_TA(2004)0089
Közösségi garancia az EBB részére *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Oroszországban és a Nyugati Új Független Államokban (WNIS) megvalósítandó projektek egyes típusaihoz adott hitelek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott közösségi garanciáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0385 — C6-0073/2004 — 2004/0121(CNS))

46

P6_TA(2004)0090
EK-Srí Lanka megállapodás az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról *

Az Európai Parlamenti jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösség és a Srí Lanka Demokratikus Szocialista Köztársaság közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (SEC(2003)0255 — 10666/2003 — 12383/2004 — C6-0070/2004 — 2003/0043(CNS))

48

P6_TA(2004)0091
A hozzáadottérték-adóról szóló 77/388/EGK irányelv kiigazítása a bővítés folytán *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 77/388/EGK irányelvet a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozása folytán történő kiigazításáról szóló tanácsi irányelvre vonatkozó javaslatról (8754/2004 — COM(2004)0295 — C6-0074/2004 — 2004/0810(CNS))

49

P6_TA(2004)0092
Írországért Nemzetközi Alap *

Európai parlamenti jogalkotási állásfoglalás az Írországért Nemzetközi Alap részére nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulásról (2005-2006) szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0632 — C6-0222/2004 — 2004/0228(CNS))

49

P6_TA(2004)0093
Rainer Wieland mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem

Az Európai Parlament határozata Rainer Wieland mentelmi jogának felfüggesztéséről (2004/2174(IMM))

50

P6_TA(2004)0094
Mandátumvizsgálat

Az Európai Parlament határozata a mandátumok vizsgálatáról (2004/2140(REG))

51

I. MELLÉKLET

Azon európai parlamenti képviselők névsora, akik mandátumát érvényesnek nyilvánították

52

II. MELLÉKLET

A beérkezett kifogások rövid összefoglalása

67

P6_TA(2004)0095
A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes kerete (Europass) ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának egységes közösségi keretéről (Europass) szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (12242/1/2004 — C6-0158/2004 — 2003/0307(COD))

68

2004. december 15., szerda

(1957/C 226 E/03)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

70

1. Az ülés megnyitása

70

2. Dokumentumok benyújtása

70

3. Az Európai Tanács előkészítése (2004. december 17.) (vita)

70

4. Szavazások órája

71

4. 1. Törökország csatlakozás irányába tett előrelépései (szavazás)

71

4. 2. Járművekkel kapcsolatos, határokon átnyúló következményekkel járó bűnözés * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

72

4. 3. Növényvédőszer-maradékok ***II (szavazás)

72

4. 4. EU/Oroszország csúcstalálkozó (szavazás)

72

4. 5. Menekültügyi eljárás és a származási területeken történő védelem (szavazás)

73

4. 6. Az EU kábítószerellenes stratégiája (2005-2012) (szavazás)

73

5. Szavazáshoz fűzött indokolások

73

6. A szavazatok helyesbítései

74

7. Napirend

75

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

75

9. Bulgária csatlakozás irányába tett előrelépései (vita)

75

10. Románia csatlakozás irányába tett előrelépéseiről (vita)

76

11. Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

76

12. Az ombudsman kinevezése

77

13. Demokrácia, jogállamiság, emberi jogok és alapvető szabadságok a harmadik országokban * (vita)

77

14. A polgári védelemmel kapcsolatos közösségi cselekvési program meghosszabítása * (vita)

78

15. A következő ülés napirendje

78

16. Az ülés berekesztése

78

JELENLÉTI ÍV

79

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

81

1. Törökország csatlakozásra való felkészülésben elért előrehaladása

81

2. Gépjárművekkel kapcsolatos, határokon átnyúló bűnözés *

86

3. Növényvédőszer-maradványok ***II

86

4. EU-Oroszország csúcstalálkozó

86

5. Menedékjogi eljárás és védelem a származási területeken

87

6. Az EU kábítószer-ellenes stratégiája (2005-2012)

88

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

91

1. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 41. módosítás

91

2. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 42. módosítás

92

3. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 43. módosítás

94

4. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 6. módosítás

96

5. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 25. módosítás

98

6. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 28. módosítás

99

7. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 45. módosítás

101

8. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 46/rév. módosítás

103

9. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 47. módosítás

105

10. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 18. módosítás

106

11. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 83. módosítás

108

12. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 5. módosítás

110

13. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 48. módosítás

111

14. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 32. módosítás

113

15. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 20. módosítás

115

16. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 21. módosítás

117

17. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 61. módosítás

118

18. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - (42) bekezdés

120

19. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 7. módosítás

122

20. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 78/1. módosítás

124

21. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 78/2. módosítás

125

22. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 51. módosítás

127

23. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 8. módosítás (titkos szavazás)

129

24. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 74. módosítás

130

25. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 65. módosítás

132

26. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 68. módosítás

134

27. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 76. módosítás

135

28. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 52. módosítás

137

29. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 77. módosítás

139

30. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 53. módosítás

140

31. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 75. módosítás

142

32. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 16. módosítás

144

33. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 15/rév. módosítás

146

34. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 13. módosítás

147

35. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 84. módosítás

149

36. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 17. módosítás (titkos szavazás)

151

37. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 54. módosítás

152

38. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 66. módosítás

154

39. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 34. módosítás

156

40. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 9. módosítás

157

41. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 70. módosítás

159

42. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 38. módosítás

161

43. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 80. módosítás

162

44. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 82. módosítás

164

45. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - 40. módosítás

166

46. Eurlings-jelentés A6-0063/2004 - Állásfoglalás (titkos szavazás)

167

47. RC - B6-0197/2004 - EU/Oroszország csúcs - Állásfoglalás

169

48. Lambert-jelentés A6-0051/2004 - (12) bekezdés

170

49. Lambert-jelentés A6-0051/2004 - 3. módosítás

172

50. Lambert-jelentés A6-0051/2004 - 4. módosítás

174

51. Catania-jelentés A6-0067/2004 - 4. módosítás

175

52. Catania-jelentés A6-0067/2004 - (1) bekezdés, q) pont

177

53. Catania-jelentés A6-0067/2004 - (1) bekezdés, w) pont, 1. rész

178

54. Catania-jelentés A6-0067/2004 - (1) bekezdés, w) pont, 2. rész

180

55. Catania-jelentés A6-0067/2004 - 5. módosítás

181

56. Catania-jelentés A6-0067/2004 - (1) bekezdés, ac) pont

183

57. Catania-jelentés A6-0067/2004 - A. preambulumbekezdés

184

58. Catania-jelentés A6-0067/2004 - ajánlás

186

III. MELLÉKLET

A TITKOS SZAVAZÁSRA IRÁNYULÓ KÉRELMEKET ALÁÍRÓK LISTÁJA

188

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0096
Törökország előrelépése a csatlakozás felé

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2004. évi jelentésről és az Európai Bizottság ajánlásáról Törökország csatlakozás felé történő előrelépéséről (COM(2004)0656 — C6-0148/2004 — 2004/2182(INI))

189

P6_TA(2004)0097
Járművekkel kapcsolatos, határokon átnyúló következményekkel járó bűnözés *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Holland Királyságnak a járművekkel kapcsolatos, határokon átnyúló következményekkel járó bűnözésről szóló tanácsi határozat elfogadására irányuló kezdeményezéséről (5450/2004, 5216/2004 — C5-0056/2004 — 2004/0803(CNS))

198

P6_TA(2004)0098
Növényvédőszer-maradékok a növényi és állati eredetű termékekben ***II

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (9262/1/2004 — C6-0110/2004 — 2003/0052(COD))

202

P6_TC2-COD(2003)0052

Az európai parlament álláspontja amely második olvasatban 2004. december 15-én került elfogadásra a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén található megengedett növényvédőszer-maradékok határértékéről, valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló …/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

203

P6_TA(2004)0099
EU/Oroszország csúcstalálkozó

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2004. november 25-én Hágában tartott EU-Oroszország csúcstalálkozóról

224

P6_TA(2004)0100
Az európai menekültügyi rendszer egységes eljárási rendje

Az Európa Parlament állásfoglalása a menekültügyi eljárásról és a származási területeken történő védelemről (2004/2121(INI))

226

P6_TA(2004)0101
Az EU kábítószerellenes stratégiája

Az Európai Parlament ajánlása a Tanácshoz és az Európai Tanácshoz a kábítószer elleni küzdelemmel kapcsolatos európai stratégiáról (2005-2012) (2004/2221(INI))

233

2004. december 16., csütörtök

(1957/C 226 E/04)

JEGYZŐKÖNYV

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

239

1. Az ülés megnyitása

239

2. Bizottságok és küldöttségek elnevezése

239

3. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

239

4. Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

239

5. Élőállat szállítás (vita)

239

6. Mélytengeri korallzátonyok védelme az Atlanti-óceánban * (vita)

240

7. Köszöntés

240

8. Szavazások órája

240

8. 1. A rugalmassági eszköz igénybevétele (szavazás)

240

8. 2. A 2005-ös általános költségvetési tervezet elutasítása (szavazás)

240

8. 3. 2005-ös általános költségvetési tervezet, Tanács által módosított változat (szavazás)

241

8. 4. A 2005-ös költségvetés tervezete, Tanács által módosított változat (valamennyi szakasz) (szavazás)

242

8. 5. Az EU/Comore halászati jegyzőkönyv meghosszabítása * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

242

8. 6. Az EK Szerződés 251. cikkének alkalmazása * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

242

8. 7. Demokrácia, jogállamiság, emberi jogok és alapvető szabadságok a harmadik országokban * (szavazás)

243

8. 8. A polgári védelemmel kapcsolatos közösségi cselekvési program meghosszabbítása * (szavazás)

243

8. 9. Mélytengeri korallzátonyok védelme az Atlanti-óceánban * (szavazás)

243

8. 10. A Bizottság politikai-stratégiai iránymutatásai (szavazás)

244

8. 11. Bulgária csatlakozás irányába tett előrelépései (szavazás)

244

8. 12. Románia csatlakozás irányába tett előrelépéseiről (szavazás)

245

9. Szavazáshoz fűzött indokolások

245

10. A szavazatok helyesbítései

245

11. Köszöntés

246

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

247

13. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről

247

13. 1. Zimbabwe (vita)

247

13. 2. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részében fennálló helyzet (vita)

247

13. 3. Bhopal (vita)

248

14. Szavazások órája

248

14. 1. Zimbabwe (szavazás)

248

14. 2. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részében fennálló helyzet (szavazás)

248

14. 3. Bhopal (szavazás)

249

15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

249

16. A Tanács közös álláspontjainak közlése

250

17. Dokumentumok benyújtása

251

18. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

251

19. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

252

20. A következő ülések időpontjai

252

21. Az ülés elnapolása

252

JELENLÉTI ÍV

253

I. MELLÉKLET

A SZAVAZÁS EREDMÉNYE

255

1. A rugalmassági eszköz igénybevétele

255

2. A 2005-ös általános költségvetési tervezet elutasítása

255

3. 2005-ös költségvetési tervezet, Tanács által módosított változat

256

4. 2005-ös általános költségvetési tervezet, Tanács által módosított változat (minden szakasz) *

265

5. Az EU/Comore halászati jegyzőkönyv meghosszabbítása *

266

6. Az EK-Szerződés 251. cikkének alkalmazása *

266

7. Demokrácia, jogállamiság, emberi jogok és alapvető szabadságok a harmadik országokban harmadik országokban *

266

8. A polgári védelemmel kapcsolatos közösségi cselekvési program meghosszabbítása *

266

9. Mélytengeri korallzátonyok védelme az Atlanti-óceánban *

267

10. Politikai-stratégiai iránymutatások

267

11. Bulgária csatlakozás irányába tett előrelépései

268

12. Románia csatlakozás irányába tett előrelépései

269

13. Zimbabwe

270

14. A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fennálló helyzet

271

15. Bhopal

271

II. MELLÉKLET

NÉV SZERINTI SZAVAZÁS EREDMÉNYE

273

1. B6-0204/2004/rév. - A költségvetés elutasítása

273

2. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 1. tömb

274

3. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 3. módosítás

275

4. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 33. módosítás

277

5. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 313. módosítás

278

6. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 124. módosítás

280

7. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 127. módosítás, 3. rész

281

8. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 164. módosítás

283

9. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 193. módosítás

284

10. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 240. módosítás

286

11. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 247. módosítás

287

12. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 3. tömb

289

13. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 290. módosítás

290

14. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 291. módosítás

292

15. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 293. módosítás

293

16. A 2005. évi általános költségvetés módosított tervezete - 294. módosítás

295

17. Garriga Polledo/Jensen-jelentés A6-0068/2004 - 3. módosítás

296

18. Garriga Polledo/Jensen-jelentés A6-0068/2004 - Állásfoglalás

298

19. Bourlanges-jelentés A6-0072/2004 - Állásfoglalás

299

20. Papadimoulis-jelentés A6-0050/2004 - Állásfoglalás

301

21. Ribeiro-jelentés A6-0037/2004 - 7. módosítás, 1. rész

302

22. Ribeiro-jelentés A6-0037/2004 - 7. módosítás, 2. rész

303

23. Ribeiro-jelentés A6-0037/2004 - 6. módosítás

305

24. Ribeiro-jelentés A6-0037/2004 - Bizottsági Javaslat

307

25. Ribeiro-jelentés A6-0037/2004 - Állásfoglalás

308

26. RC - B6-0205/2004 - Politikai irányvonal - 2. módosítás

309

27. RC - B6-0205/2004 - Politikai irányvonal - 3. módosítás

311

28. RC - B6-0205/2004 - Politikai irányvonal - 5. módosítás

312

29. RC - B6-0205/2004 - Politikai irányvonal - 6. módosítás

313

30. RC - B6-0205/2004 - Politikai irányvonal - 7. módosítás

314

31. RC - B6-0205/2004 - Politikai irányvonal - 9. módosítás

316

32. RC - B6-0205/2004 - Politikai irányvonal - Állásfoglalás

317

33. Van Orden-jelentés A6-0065/2004 - (5) bekezdés, 2. rész

318

34. Van Orden-jelentés A6-0065/2004 - Állásfoglalás

320

35. Moscovici-jelentés A6-0061/2004 - 8. módosítás

321

36. Moscovici-jelentés A6-0061/2004 - 25. módosítás

323

37. Moscovici-jelentés A6-0061/2004 - 17. módosítás, 1. rész

324

38. Moscovici-jelentés A6-0061/2004 - 17. módosítás, 2. rész

326

39. Moscovici-jelentés A6-0061/2004 - 17. módosítás, 3. rész

327

40. Moscovici-jelentés A6-0061/2004 - 6. módosítás

329

41. Moscovici-jelentés A6-0061/2004 - 22. módosítás

330

42. Moscovici-jelentés A6-0061/2004 - 24. módosítás

332

43. RC - B6-0212/2004 - Zimbabwe - Állásfoglalás

333

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

P6_TA(2004)0102
A rugalmassági eszköz igénybevétele

Az Európai Parlament állásfoglalása a rugalmassági eszköznek az 1999. május 6-i intézményközi megállapodás 24. pontja szerinti igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0402 — C6-0213/2004 — 2004/2087 (ACI))

334

MELLÉKLET (Határozat)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

335

P6_TA(2004)0103
A 2005-ös általános költségvetéstervezet a Tanács által módosított változatban (valamennyi szakasz)

Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről a Tanács által módosított változatban (valamennyi szakasz) (15178/2004 — C6-0225/2004 — 2004/2001(BUD) — 2004/2002(BUD)) valamint az Európai Unió 2005-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéhez fűzött 1/2005. (15180/2004 — C6-0216/2004), 2/2005. (15181/2004 — C6-0217/2004) és 3/2005. (15182/2004 — C6-0218/2004) számú módosító indítványokról

336

MELLÉKLET

Közös nyilatkozatok

340

P6_TA(2004)0104
Az EU/Comore halászati jegyzőkönyv meghosszabbítása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Gazdasági Közösség és a Comore Iszlám Szövetségi Köztársaság között létrejött, a Comore-szigetek partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban rögzített halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek a 2004. február 28-tól 2004. december 31-ig terjedő időtartamra történő meghosszabbításáról szóló megállapodás levélváltás formájában történő megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0540 — C6-0115/2004 — 2004/0185(CNS))

340

P6_TA(2004)0105
Az EK Szerződés 251. cikkének alkalmazása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösséget létrehozó szerződés 251. cikkében meghatározott eljárásnak a szerződés harmadik része IV. címe alá tartozó egyes területekre való alkalmazásáról szóló tanácsi határozati javaslatról (15130/2004 — C6-0208/2004 — 2004/0816(CNS))

341

P6_TA(2004)0106
Demokrácia, jogállamiság, emberi jogok és alapvető szabadságok harmadik országokban *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közösségi együttműködési politika keretében a demokrácia fejlesztése és megszilárdítása, valamint a jogállamiság, továbbá az emberi jogok és az alapvető szabadságok tiszteletben tartásának általános célját harmadik országokban elősegítő, a fejlesztési együttműködési műveleteken kívüli közösségi műveletek végrehajtására vonatkozó követelmények megállapításáról szóló 976/1999/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2003)0639 — 6018/2004 — C6-0078/2004 — 2004/0807(CNS))

343

P6_TA(2004)0107
A polgári védelemmel kapcsolatos közösségi cselekvési program meghosszabítása *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az 1999/847/EK határozatnak a polgári védelemmel kapcsolatos közösségi cselekvési program meghosszabítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0512 — C6-0111/2004 — 2004/0162(CNS))

344

P6_TA(2004)0108
Mélytengeri korallzátonyok védelme az Atlanti-óceánban *

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a mélytengeri korallzátonyoknak az Atlanti-óceán egyes területein hálóval történő halászattal szembeni védelme tekintetében a 850/98/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0058 — C5-0074/2004 — 2004/0020(CNS))

344

P6_TA(2004)0109
Stratégiai politikai irányvonalak

Az Európai Parlament állásfoglalása a Barroso-Bizottság stratégiai politikai irányvonalairól

346

P6_TA(2004)0110
Bulgária csatlakozásra való felkészülésben elért haladása

Az Európai Parlament állásfoglalása Bulgária csatlakozás irányába tett előrelépéséről (COM(2004)0657 — C6-0150/2004 - 2004/2183(INI))

351

P6_TA(2004)0111
Románia előrelépése a csatlakozás felé

Az Európai Parlament állásfoglalása Romániának a csatlakozás felé tett előrelépéséről (COM(2004)0657 — C6-0151/2004 — 2004/2184(INI))

353

P6_TA(2004)0112
Zimbabwe

Az Európai Parlament állásfoglalása Zimbabwéról

358

P6_TA(2004)0113
A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részében kialakult helyzet

Az Európai Parlament állásfoglalása a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről

359

P6_TA(2004)0114
Bhopal

Az Európai Parlament állásfoglalása Bhopalról

361

Jelmagyarázat

*

Konzultációs eljárás

**I

Együttműködési eljárás: első olvasat

**II

Együttműködési eljárás: második olvasat

***

Hozzájárulási eljárás

***I

Együttdöntési eljárás: első olvasat

***II

Együttdöntési eljárás: második olvasat

***III

Együttdöntési eljárás: harmadik olvasat

(A Bizottság által javasolt jogalap határozza meg az eljárás típusát)

A szavazások órájával kapcsolatos információ

Eltérő rendelkezés hiányában, az előadók írásban tájékoztatják a szavazás előtt az elnökséget a módosításokkal kapcsolatos véleményükről.

Parlamenti bizottságok rövidítései

AFET

Külügyi Bizottság

DEVE

Fejlesztési Bizottság

INTA

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

BUDG

Költségvetési Bizottság

CONT

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

ECON

Gazdasági és Monetáris Bizottság

EMPL

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

ENVI

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság

ITRE

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

IMCO

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

TRAN

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

REGI

Regionális Fejlesztési Bizottság

AGRI

Mezőgazdasági Bizottság

PECH

Halászati Bizottság

CULT

Kulturális és Oktatási Bizottság

JURI

Jogi Bizottság

LIBE

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

AFCO

Alkotmányügyi Bizottság

FEMM

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

PETI

Petíciós Bizottság

Képviselőcsoportok rövidítései

PPE-DE

az Európai Néppárt (Kereszténydemokraták) és az Európai Demokraták Képviselőcsoportja

PSE

az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportja

ALDE

Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselőcsoport

Verts/ALE

a Zöldek/az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja

GUE/NGL

az Egységes Európai Baloldal/az Északi Zöld Baloldal Képviselőcsoportja

IND/DEM

Függetlenség és Demokrácia Képviselőcsoport

UEN

a Nemzetek Európájáért Unió Képviselőcsoportja

NI

Független képviselők
HUA[z eredeti] honlap fenntartója a Kiadóhivatal